Vacature pianodocent

Op zoek naar werk als pianodocent?

Vacature pianodocent

Vacature muziekdocent

Voor onze muziekschool School of Music zijn we op zoek naar enthousiaste en zelfstandige werkende pianodocenten. Het gaat om een freelance functie waarin je op je eigen locatie of aan huis cursisten les kunt geven. De cursisten die wij voor je werven zijn voor het merendeel beginners en bestaan uit zowel kinderen als volwassenen. We zoeken docenten die minimaal 4 uur in de week beschikbaar zijn om les te geven.

Functie-eisen pianodocent

Het belangrijkste vinden we dat je goed kunt lesgeven en hier ervaring in hebt. Verder is het belangrijk dat je muzikaal geschoold bent. Een afgeronde conservatorium opleiding is niet verplicht maar uiteraard een pré. Je spreekt vloeiend Nederlands of Engels. Je bent als docent zelfstandig en bent zelf de contactpersoon voor je leerlingen. De lesruimte dient representatief te zijn. Slaap- en/of studentenkamers komen daarom niet in aanmerking. Je kunt tevens lessen aan huis of videoles aanbieden, hiervoor heb je geen eigen leslocatie nodig.

Waar zoeken we docenten?

Wij zoeken pianodocenten in heel Nederland, waaronder docenten in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Verder is het handig (maar niet vereist) als je:

 • Inzetbaar bent als keyboard docent
 • Affiniteit hebt met lesgeven aan kinderen

Wij bieden:

 • Een all-in uurvergoeding vanaf €32,63 per lesuur excl btw.
 • Een geautomatiseerd boekingssysteem waarmee cursisten een proefles bij je kunnen boeken.
 • Privacy via je profiel op onze site. Je kunt vragen van geïnteresseerden beantwoorden zonder je contactgegevens te hoeven delen en je contactgegevens worden alleen gedeeld nadat er een betaalde boeking is gedaan.
 • Een online administratiesoftware om zelf je inschrijvingen, websiteprofiel en beschikbaarheid te beheren.
 • Tips om je profiel te optimaliseren.

Heb je interesse? Vul dan het sollicitatieformulier in, dan praten we snel met je verder!

English below

Vacancy piano teacher

For our music school School of Music we are looking for an enthusiastic and independent piano teacher. This is a freelance position in which you receive students at your own location. The students we recruit for you are mostly beginners and consist of both children and adults. We are looking for teachers who are available to teach at least 4 hours a week.

Function requirements piano teacher

The most important thing we think is that you can teach well and have experience in this. It is also important that you are musically trained. A completed conservatory education is not mandatory but of course an advantage. You are fluent in Dutch or English. As a teacher you are independent and you are the contact person for your students. The classroom must be representative. Sleeping and/or student rooms are therefore not eligible. You can also offer lessons at home or video lessons, for this you do not need your own lesson location.

More convenient (but not required) if you:

 • You can be a keyboard teacher
 • Have affinity with teaching children.

We offer:

 • An all-in hourly fee starting at €32.63 per lesson excluding VAT.
 • An automated booking system that allows students to book a trial lesson with you.
 • Privacy through your profile on our site. You can answer questions from interested parties without having to share your contact details and your contact details will only be shared after a paid booking has been made.
 • An online administration software to manage your registrations, website profile and availability.
 • Tips to optimize your profile.

Are you interested? Please fill in the application form and we'll talk to you soon!