Vacature drumdocent

Op zoek naar werk als drumdocent?

Vacature drumdocent

Vacature docent drumles

Muziekschool School of Music is op zoek naar zelfstandige en enthousiaste drumdocenten. Wij zoeken pianodocenten in heel Nederland, waaronder docenten in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dit is een freelance functie waarbij je studenten op je eigen locatie ontvangt. De studenten die we voor je werven zijn meestal beginnende muzikanten en bestaan uit zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast ben je minimaal 4 uur per week beschikbaar om les te geven. English below

Functie-eisen drumdocent

Het belangrijkste is volgens ons dat je een goede docent bent en daar ervaring mee hebt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je muzikaal geschoold bent. Een afgeronde conservatoriumopleiding is natuurlijk een pré. Je spreekt de Nederlandse of Engelse taal vloeiend. Als docent ben je zelfstandig en ben je het aanspreekpunt voor je studenten. De lesruimte moet representatief zijn. Slaapkamers en/of studentenkamers komen daarom niet in aanmerking. Je kunt ook bij cursisten aan huis lesgeven of videolessen aanbieden, hiervoor heb je geen eigen leslocatie nodig.

Het is verder meegenomen als je:

 • Affiniteit hebt met lesgeven aan kinderen
 • Ook andere lessen kunt aanbieden
 • Een leeninstrument hebt voor tijdens de proefles

Wij bieden:

 • Een all-in uurtarief vanaf €32,63 per les exclusief BTW.
 • Een geautomatiseerd boekingssysteem waarmee leerlingen een proefles bij je kunnen boeken.
 • Privacy via je profiel op onze site. Je kunt vragen van geïnteresseerden beantwoorden zonder dat je contactgegevens hoeft te delen en je contactgegevens worden pas gedeeld nadat een betaalde boeking is gemaakt.
 • Een online administratiesoftware om zelf je inschrijvingen, websiteprofiel en beschikbaarheid te beheren.
 • Vrijblijvende adviezen van onze kant om je profiel te optimaliseren.

Heb je interesse? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie en vul het sollicitatieformulier in, dan praten we snel met je verder!

English below

Vacancy teacher drums

Music School School of Music is looking for independent and enthusiastic drum teachers. This is a freelance position where you receive students at your own location. The students we recruit for you are mostly beginning musicians and consist of both children and adults. In addition, you need to be available to teach a minimum of 4 hours per week.

Function requirements drum teachers

The most important thing in our opinion is that you are a good teacher and have experience with that. It is also important that you are musically trained. A completed conservatory education is not mandatory, but is of course an important advantage. You are proficient in Dutch or English. As a teacher you are independent and you are the point of contact for your students. The classroom must be representative. Bedrooms and/or student rooms are therefore not eligible. You can also teach at home or offer video lessons without a teaching location.

More convenient (but not required) if you:

 • Have affinity with teaching children.
 • Offer multiple disciplines

We offer:

 • An all-in hourly fee starting at €32.63 per lesson excluding VAT.
 • An automated booking system that allows students to book a trial lesson with you.
 • Privacy through your profile on our site. You can answer questions from interested parties without having to share your contact details and your contact details will only be shared after a paid booking has been made.
 • An online administration software to manage your registrations, website profile and availability.
 • Tips to optimize your profile.

Are you interested? Take a look at this page for more information and fill in the application form, and we will talk to you soon!