Vacature gitaardocent

Op zoek naar werk als gitaardocent?

Vacature gitaardocent

Vacature docent gitaar

Muziekschool School of Music is op zoek naar zelfstandig werkende gitaardocenten. Wij zoeken pianodocenten in heel Nederland, waaronder docenten in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Je werkt met ons samen als ZZP'er waarbij je studenten op je eigen locatie ontvangt, daarnaast kan je lessen aan huis of via video aanbieden. De studenten die we voor je werven zijn overwegend beginnende gitaristen en bestaan uit zowel kinderen als volwassenen. Als je met ons samenwerkt gaan we ervan uit dat je tenminste een dagdeel per week beschikbaar bent om les te geven. English below

Functie-eisen gitaardocent

Het belangrijkste is voor ons dat je een goede docent bent en daar ervaring mee hebt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je muzikaal geschoold bent. Een afgeronde conservatoriumopleiding is niet verplicht, maar wel een pré. Je bent de Nederlandse of Engelse taal machtig. Als docent ben je zelfstandig en ben je het aanspreekpunt voor je eigen studenten. De lesruimte waar je lesgeeft moet representatief zijn. Slaapkamers en studentenkamers komen daarom niet in aanmerking. Je kunt ook thuis lesgeven of videolessen aanbieden, hiervoor heb je geen eigen leslocatie nodig.

Het is een voordeel als je

 • Affiniteit hebt met lesgeven aan kinderen
 • Meerdere disciplines beheerst
 • Een leeninstrument op je locatie hebt voor tijdens proeflessen

Wij bieden:

 • Een all-in uurtarief vanaf €32,63 per les exclusief BTW.
 • Een geautomatiseerd boekingssysteem waarmee leerlingen een proefles bij je kunnen boeken.
 • Privacy via je profiel op onze site. Je kunt vragen van geïnteresseerden beantwoorden zonder dat je contactgegevens gedeeld worden. Dit gebeurt uitsluitend nadat er een betaalde boeking is gedaan.
 • Een online administratiesoftware om zelf je inschrijvingen, websiteprofiel en beschikbaarheid te beheren.
 • Gratis advies om je websiteprofiel te optimaliseren.

Heb je interesse? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie en vul het sollicitatieformulier in, dan praten we snel met je verder!

English below

Vacancy guitar teacher

Music School School of Music is looking for independent and enthusiastic guitar teachers. This is a freelance position where you receive students at your own location. The students we recruit for you are mostly beginning musicians and consist of both children and adults. In addition, you will be available to teach a minimum of 4 hours per week.

Function requirements guitar teacher

The most important thing in our opinion is that you are a good teacher and have experience with that. It is also important that you are musically trained. A completed conservatory education is not mandatory, but is of course an important advantage. You are proficient in Dutch or English. As a teacher you are independent and you are the point of contact for your students. The classroom must be representative. Bedrooms and/or student rooms are therefore not eligible. You can also teach at home or offer video lessons without a teaching location.

More convenient (but not required) if you:

 • Have affinity with teaching children.
 • Have an extra instrument to borrow during the trial lesson
 • Offer multiple disciplines

We offer:

 • An all-in hourly fee starting at €32.63 per lesson excluding VAT.
 • An automated booking system that allows students to book a trial lesson with you.
 • Privacy through your profile on our site. You can answer questions from interested parties without having to share your contact details and your contact details will only be shared after a paid booking has been made.
 • An online administration software to manage your registrations, website profile and availability.
 • Tips to optimize your profile.

Are you interested? Take a look at this page for more information and fill in the application form, and we will talk to you soon!