Alfian Emir Adytia

Celloles, Compositieles, Songwriting, Muziekproductie

Cursussen

Lesdagen

Lesprijs

voor cursisten
n.v.t

Locaties

Reviews (2)

Deskundig Inspirerend Ervaren

Anoniem

Communicatief Vriendelijk Deskundig Didactisch Ervaren Geduldig

Jack Na 1 week les

Terug naar het overzicht
Alfian Emir Adytia AA
Alfian
(2)
Deskundig Ervaren Inspirerend

Muzikale biografie

Alfian Emir Adytia, actieve cellist, componist en dirigent, besteedt vrije tijd aan lesgeven. Alfian is afgestudeerd in klassieke muziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en verzorgt lessen op het gebied van cello, compositie, muziektheorie, songwriting en muziekproductie. Als cellist is Alfian actief in de klassieke muziek en niet-klassieke muziek. Betrokken bij verschillende projecten, orkesten en festivals zoals Dordrecht Kamerorkest, New European Ensemble, Jazz in de Gracht, Cello Biennale en Zutphen Cello Festival, heeft Alfian een breed palet aan muziek in zowel zijn cellospel als zijn compositie. Als componist heeft Alfian gewerkt in opdracht van verschillende orkesten en stichting zoals Jakarta City Philharmonic en Celloacademie Zutphen.

[english below]

Celloles

De celloklas van Alfian staat open voor alle niveaus van studenten uit klassieke muziekstudies, kamermuziek, solo, orkestmuziek, jazz/pop/rock en improvisaties. Voor toekomstige studenten die dit instrument nog uitproberen, zorg hij voor een instrument.

Compositieles

Leren componeren met compositietechnieken die al in de geschiedenis bestaan. Deze les duikt in op ieders interesse in muziek. Voor beginners wordt in de vroege stadia muziektheorie gegeven.

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Songwriting

Songwriting is een kunst om poëzie te combineren met muziek. Deze les zal studenten kennis bijbrengen van instrumentaties, muzikale vormen en woorden (Engels).

Muziekproductie

Deze les is alleen voor beginners om kennis te maken met het idee van DAW (Digital Audio Workstation) en hoe je zelf tracks kunt opnemen/mixen. De software die we gaan gebruiken is Logic Pro X. Een Apple Macbook is vereist.

Short musical biography

Active cellist, composer and conductor, Alfian Emir Adytia is dedicating spare of his time for teaching. Master graduate in classical music from Royal Conservatoire The Hague, Alfian provide lessons on cello, composition, music theory, songwriting and music production. As a cellist, Alfian is active playing in classical music and non-classical music field. Involved in several projects, orchestras and festivals such as Dordrecht Kamerorkest, New European Ensemble, Jazz in de Gracht, Cello Biennale and Zutphen Cello Festival, Alfian have a wide palette of music in both his cello playing and his composition. As a composer, Alfian has been commissioned by several orchestras and stichting such as Jakarta City Philharmonic and Zutphen Cello Academy.

Cello

Alfian’s cello class is open for all level of students from classical music studies, chamber music, solo, orchestral music, jazz/pop/rock and improvisations. For future student who are still in tryout of this instrument, he provide an instrument.

Composition

Learning how to compose with any techniques of composition that is already existed in the history. This class dives in to each’s interest in music. For beginners, music theory will be provided in the early stages.

Songwriting

Songwriting is an art of combining poetry with music. This class will provide students with the knowledge of instrumentations, musical forms and words (english).

Music production

This class is for only beginners to introduce about the idea of DAW (Digital Audio Workstation) and how to self-record/mixing tracks. The software we will use is Logic Pro X. An apple macbook is required.