Sachit Ajmani

Pianoles, Auditietraining, Compositieles, Muziektheorie

Cursussen

Lesprijs

voor cursisten
€ 27,50

Locaties

Videoles
Les aan huis bij cursist (6211)
Sachit Ajmani SA
Sachit
Videoles
en 1 andere locatie
vanaf
€ 25,00
per 30 min.
Privéles
Videoles mogelijk

Introduction

Hoi, ik ben een pianist en componist met een passie voor het uitnodigen van studenten in de spannend wereld van podiumkunst. Ik heb lesgegeven in mijn oorspronkelijke land India zowel als in Nederland aan mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. Ik geloof dat het nooit te laat is om te beginnen aan jouw reis met muziek, en ook dat iedereen er zeker talent voor heeft. Of je nu beginner or ervaren bent, ik kijk ernaar uit om je verder te helpen ontwikkelen. Stuur gerust een bericht, dan kunnen we zo snel mogelijk beginnen!

Ik ben zelf 100% ondergedompeld in het vakgebied muziek. In het afgelopen jaar heb ik een muziektheaterstuk met choreografie geschreven, voerde veel concerten uit als improviser, speelde lichtklassieke muziek met zangeressen, begeleide orkest-spelers voor audities, en werkte als muzikaal directeur voor een sociaale opera. Hierdoor voel ik me comfortabel in veel genres en stijlen om in les te geven. Maar ik denk dat het belangrijkste is om jouw doelen als student en groeiende muzikant goed in de gaten te houden. Ik hoor graag jouw ideën tijdens onze eerste ontmoeting, waarna ik een lesplan zal maken dat we aan jouw wensen kunnen aanpassen.

English:

Hi! I'm a pianist and composer with a passion for introducing students to the exciting world of performing arts. In my homeland of India as well as in The Netherlands, I have experience teaching people of various backgrounds and all ages. I firmly believe that it is never too late to begin your journey with music, and also that everyone possesses the talent to make music. Whether you are a beginner or more experienced, I'm looking forward to helping you become better. Send me a message and let's get started!

In my life I am completely immersed in the world of music. In the past year I have written a music theater piece with choreography, performed in many concerts as improviser, played light classical with singers, accompanied orchestral players for auditions, and worked as musical director for a social opera project. My broad background makes me comfortable teaching a variety of genres and styles. The most important thing for me, however, is to keep a close eye on your goals as a student and growing musician. I'd love to hear your ideas during our first meeting, after which I'll create a lesson plan that we can adapt to your wishes and agree on.

schoolofmuziek.jpg schoolofmuziek.jpg
BOM_007.jpg BOM_007.jpg

Pianoles

De piano is een ongelooflijk veelzijdig instrument dat een vaste plek heeft in de meeste muziekstijlen en een fundamentele rol speelt in compositie, muziekproductie en muziektheorie. Het is ook zeer eenvoudig om de basis te leren en vereist geen fysieke inspanning. In jouw allereerste les met mij leer je al wat basisimprovisatie - zo eenvoudig is het om te beginnen! Met mijn studenten begin ik met de basis van goede pianotechniek, voortkomend uit mijn klassieke training. Naarmate we elkaar beter leren kennen en het muziekgenre begrijpen dat je het liefst speelt, kunnen we vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn voor de muziek waarin jij geïnteresseerd bent.

In al mijn pianolessen vind ik het leuk om wat improvisatie toe te voegen, wat algemene kennis van muziektheorie, en veel begrip voor muziek. Hoe breder jouw muzikale kennis, hoe beter je zult spelen!

Benieuwd naar klassieke muziek? Als klassiek pianist met een bachelordiploma geef ik graag les in klassieke muziek aan studenten. Naast het leren lezen van bladmuziek en het ontwikkelen van een natuurlijke speeltechniek, moedig ik studenten aan om het genre te ontdekken en te begrijpen hoe het werkt. Ongeacht je eerdere ervaring met het instrument, kijk ik ernaar uit om je te helpen op weg naar het verfijnen van je spel en het uitvoeren van je favoriete werken.

English:The piano is an incredibly versatile instrument that has a permanent place in most styles, and a fundamental role in composition, music production, and music theory. It is also extremely simple to learn the basics and is not physically demanding. In your very first lesson with me, you will learn some basic improvisation - that's how easy it is to begin! With my students, I begin with the basics of good piano technique that is derived from my classical training. As we get to know each other and understand genre of music you most like to play, we can develop skills relevant to the music you're interested in.

In all my piano lessons I like to include some improvisation, some general music theory knowledge, and lots of understanding music. The more well-rounded you are as a musician, the better your playing will be!

Curious about classical music? As a classical pianist with a bachelor's degree, I love to teach classical music to students. Alongside learning to read music and developing a natural playing technique, I encourage students to discover the genre and understand how it works. Regardless of your previous experience with the instrument, I am excited to help you on your path to refine your playing and perform your favourite works.

Enthousiast geworden?
Boek dan nu je proefles
Boek nu

Auditietraining

Het is belangrijk om jouw best te laten zien bij een auditie! Je moet goed bereid zijn qua spel en ook qua geest. Ongeacht van het doel van jouw auditie, ik help je graag om jouw auditie-skills te verbeteren. Ik gebruik technieken uit het boek "The Inner Game of Tennis" voor mentale voorbereiding -- een echte aanrader voor de serieuze podiumkunstenaar! -- samen met interleaved practice (geïnterleerd oefenen) methoden zoals aanbevolen door Dr. Noa Kagayema, en visualisatiemethoden.

English:

It's important to show your best at an audition, which means that you must be perfectly prepared both with your music and with your mind. Regardless of what you are auditioning for, I will help you get prepared. I use the techniques developed in "The Inner Game of Tennis" for mental preparation, along with interleaved practice methods as recommended by Dr Noa Kagayema and visualisation methods that I developed myself.

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Compositieles

Er zijn vele soorten muziek en kunst, maar de kern van creatieve technieken is gedeeld over al deze vormen. Ik help je graag jouw eigen interesse en persoonlijke muzikale stem te ontdekken en te versterken, en een regelmatige praktijk te ontwikkelen waarin compositie een natuurlijk onderdeel wordt van jouw levensstijl. Natuurlijk moet je, om te componeren, ook je gereedschappen verfijnen en vertrouwd raken met je vak: muziektheorie, arrangement, orkestratie en geschiedenis. Afhankelijk van de muziekstijl die je wilt schrijven, zullen we ook aan al deze aspecten werken.

Hoewel ik compositie heb gestudeerd in een eigentijds (contemporary) klassieke stijl, begon mijn creatieve reis met het jammen op de gitaar met vrienden. Ik voel me thuis in een breed scala aan genres, waaronder rock, metal, ambient, elektronisch en allerlei soorten orkestrale muziek. Voordat we samen aan de slag gaan, kunnen we tijdens een gesprek bepalen of mijn ervaring relevant is voor jouw interesses.

English:

There are many kinds of music and art, but the core creative techniques are shared across all of them. I will help you discover and strengthen your own interest and personal musical voice, and develop a regular practice where composition becomes a natural part of your lifestyle. Of course, to compose you will also need to refine your tools and learn your field: music theory, arrangement, orchestration, and history. Depending upon the style of music you wish to write, we will also work on all these.

While I studied composing in a contemporary classical style, I began my creative journey jamming on the guitar with my friends. I am at home in a broad variety of genres including rock, metal, ambient, electronic, and any kind of orchestral music. Before we begin working together we can determine together at an interview whether my experience is relevant to your interests.

Muziektheorie

Ik geloof dat een grondige kennis van muziektheorie belangrijk is voor iedere musici. Dit omvat een basisbegrip van toonladders en akkoorden en hun onderlinge relaties, luistervaardigheden en begrip van eenvoudige vormen. Als je met bladmuziek wilt werken, kunnen we dieper ingaan op contrapunt en bladmuziekanalyse, maar het lezen van muziek is niet noodzakelijk om muziektheorie te kennen. Je moet echter wel enige ervaring hebben met het bespelen van een instrument - als je dat niet hebt, zou ik aanraden om wat basispianoles te nemen.

Voor meer gevorderde muziektheorie is het buitengewoon nuttig om piano te kunnen spelen en/of bladmuziek te kunnen lezen. Ik ben bereid om deze aspecten ook in de lessen op te nemen.

English:

I believe that a basic understanding of theory helps all musicians. This would include a basic understanding of scales and chords and their relationships, aural skills, and understanding simple forms. If you wish to work with scores then we can dive further into counterpoint and score analysis, but reading music is not necessary for understanding theory. However, you must have some experience with playing an instrument - if you do not have this then I would suggest including some basic piano lessons.

For more advanced theory, it is extremely helpful to be able to play the piano and/or read music. I am happy to include these in lessons as well.