Lotus Klinkspoor

Muziektheorie, Pianoles, Zangles

Cursussen

Lesdagen

Lesprijs

voor cursisten
€ 27,50
Lotus Klinkspoor
Lotus
(5)
Deskundig Vriendelijk Enthousiast
Amsterdam
vanaf
€ 27,50
per 30 min.
Privéles

Introductie

For English scroll down.

Let op: Ik neem alleen vrouwen (van alle leeftijden) en kinderen (tot 18 jaar) aan. 

Note: I accept only women (of all ages) and children (up to 18 years). 

Wil jij graag prachtig leren zingen of pianospelen in Amsterdam? Ik wil je graag helpen! Mijn naam is Lotus Klinkspoor en muziek is altijd heel belangrijk voor mij geweest; ik begon al met zingen voordat ik kon praten. Ik heb zowel klassiek piano als klassieke zang gestudeerd aan het ArtEZ conservatorium en met onderscheiding voor muzikale visie en professionaliteit de graad Master of Music behaald aan het Fontys conservatorium. Ik heb inmiddels sinds 2007 ervaring met lesgeven aan leerlingen tussen de 5 en 89 (!) jaar. Naast het lesgeven geef ik concerten met diverse ensembles in binnen -en buitenland.

Wat kun je verwachten van mijn lessen:

  • We bespreken jouw muzikale doelen en maken samen een plan hoe we die gaan realiseren. Alle genres of stijlen zijn bespreekbaar. Volledige aandacht van een docent die gedreven is om het beste uit haar leerlingen te halen. Hierdoor krijg je niet alleen een muzikale basis, maar ook meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Les in de mooie Plantagebuurt in Amsterdam, in een sfeervolle ruimte die professioneel geïsoleerd is. Pianoles op een volledige gereviseerde Bechstein vleugel met een prachtige klank en een fijne, lichte aanslag. 

English:

Would you like to learn to sing or play the piano beautifully in Amsterdam? I would love to help you! My name is Lotus Klinkspoor and music has always been very important to me; I started singing before I could talk. I studied both classical piano and classical singing at the ArtEZ conservatoire and obtained the Master of Music degree at the Fontys conservatoire with distinction for musical vision and professionalism. I now have experience teaching pupils between the ages of 5 and 89 (!) since 2007. Besides teaching, I give concerts with various ensembles at home and abroad.

What can you expect from my lessons?

We discuss your musical goals and together make a plan on how we will achieve them. All genres or styles can be discussed. Full attention from a teacher who is driven to get the best out of her students. This not only gives you a musical foundation, but also more self-awareness and self-confidence. Lessons in Amsterdam's beautiful Plantagebuurt, in an nice room that is professionally soundproofed. Piano lessons on a fully revised Bechstein grand piano with a beautiful sound and a fine, light touch. 

IMG_9138

Pianoles

Omdat iedere leerling uniek is, pas ik mijn manier van lesgeven altijd aan de leerling aan. Ik werk met verschillende methode en lesboeken en in sommige gevallen zelfs zonder boek. We onderzoeken samen wat het best bij jou past. Aspecten die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Een ontspannen techniek waarmee je vrij kan spelen en een mooie toonvorming krijgt. Training van ritmegevoel. Elementaire muziekleer, zodat je begrijpt hoe een muziekstuk is opgebouwd, hoe een akkoord is samengesteld, etc. Eventueel kun je zelf ook liedjes schrijven, daar kan ik je mee helpen. Wil je heel graag een specifiek stuk spelen? Laat het me voor de proefles weten, dan kunnen we er tijdens de proefles al aan werken!
IMG_9143
Enthousiast geworden?
Boek dan nu je proefles
Boek nu

Zangles

In de zangles gaan we op zoek naar jouw unieke stemgeluid en naar repertoire dat bij jouw stem en persoonlijkheid past. Meestal beginnen we de les met inzingen (een warming up) en technische zangoefeningen. Vervolgens werken we aan repertoire (meestal zijn dit liedjes of aria’s die je zelf hebt uitgekozen, mits ze bij je stem passen). Belangrijke onderdelen die in mijn lessen aan bod komen zijn:

  • Een goede techniek zodat je je stembanden gezond houdt. Hierbij is de adem een heel belangrijk aspect. Voor klassieke zang: legato-zang volgens de belcanto principes en de „inhalare la voce”. Lichaamsbewustzijn, presentatie, timing, tekstbehandeling en -overdracht. Zing je in een koor en heb je hulp nodig bij het instuderen van je partij? Ik kan je helpen met instuderen en begeleid je daarbij op de piano. Voor de proefles hoef je niets voor te bereiden, maar als je aan een specifieke aria of lied wilt werken laat het me dan voor de proefles weten. Dan kunnen we er tijdens de proefles mee aan de slag!

Stuur een bericht

Pianoles

Omdat iedere leerling uniek is, pas ik mijn manier van lesgeven altijd aan de leerling aan. Ik werk met verschillende methode en lesboeken en in sommige gevallen zonder boek. We onderzoeken samen wat het best bij jou past. Aspecten die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Een ontspannen techniek waarmee je vrij kan spelen en een mooie toonvorming krijgt. Training van ritmegevoel. Elementaire muziekleer, zodat je begrijpt hoe een muziekstuk is opgebouwd, hoe een akkoord is samengesteld, etc. Eventueel kun je zelf ook liedjes schrijven, daar kan ik je mee helpen. Wil je heel graag een specifiek stuk spelen? Laat het me voor de proefles weten, dan kunnen we er tijdens de proefles al aan werken!

As every student is unique, I always adapt my teaching style to the student. I work with different methods and books, and in some cases without a book. Together, we explore what suits you best. Aspects covered include:

A relaxed technique that allows you to play freely and achieve beautiful tone. Training your sense of rhythm. Elementary music theory, so that you understand how a piece of music is constructed, how a chord is composed, etc. If necessary, you can write your own songs; I can help you with that. Would you really like to play a specific piece? Let me know before the trial lesson, so we can already work on it during the trial lesson!

Zangles

In de zangles gaan we op zoek naar jouw unieke stemgeluid en naar repertoire dat bij jouw stem en persoonlijkheid past. Meestal beginnen we de les met inzingen (een warming up) en technische zangoefeningen. Vervolgens werken we aan repertoire (meestal zijn dit liedjes of aria’s die je zelf hebt uitgekozen, mits ze bij je stem passen). Belangrijke onderdelen die in mijn lessen aan bod komen zijn:

  • Een goede techniek zodat je je stembanden gezond houdt. Hierbij is de adem een heel belangrijk aspect. Voor klassieke zang: legato-zang volgens de belcanto principes en de „inhalare la voce”. Lichaamsbewustzijn, presentatie, timing, tekstbehandeling en -overdracht. Zing je in een koor en heb je hulp nodig bij het instuderen van je partij? Ik kan je helpen met instuderen. Voor de proefles hoef je niets voor te bereiden, maar als je aan een specifieke aria of lied wilt werken laat het me dan voor de proefles weten, dan kunnen we er tijdens de proefles mee aan de slag!

In singing lessons, we will search for your unique voice and repertoire that suits your voice and personality. We usually start the lesson with introductions (a warm-up) and technical vocal exercises. Then we work on repertoire (usually songs or arias you have chosen yourself, provided they suit your voice). Important components covered in my lessons are:

Good technique so that you keep your vocal cords healthy. Breathing is a very important aspect here. For classical singing: legato singing according to bel canto principles and "inhalare la voce". Body awareness, presentation, timing, text handling and communication. Do you sing in a choir and need help rehearsing your part? I can help you rehearse. You don't need to prepare anything for the trial lesson, but if you want to work on a specific aria or song, please let me know before the trial lesson so we can work on it during the trial lesson!

 

Muziektheorie

Muziektheorie en solfège is bedoeld voor alle mensen die zich willen verdiepen en / of bekwamen in muziektheorie, algemene muziekleer, harmonieleer en solfège (gehoortraining), eventueel ter voorbereiding op het toelatingsexamen voor het conservatorium. 

Music theory and solfeggio is intended for all those wishing to study music theory, harmony and solfeggio (ear training), possibly in preparation for the entrance examination to the conservatoire.