Frédérique Klooster

Zangles

Cursussen

Lesprijs

voor cursisten
€ 22,00

Locaties

Thuisstudio Werner Helmichstraat, Utrecht
20210629_152149.jpg 20210629_152149.jpg
20210629_152329.jpg 20210629_152329.jpg
20210629_152130.jpg 20210629_152130.jpg
20210629_152047.jpg 20210629_152047.jpg
20210629_151934.jpg 20210629_151934.jpg
20210629_152359.jpg 20210629_152359.jpg

Reviews (8)

Communicatief Vriendelijk Deskundig Coachend Geduldig
Frederique gaat gelijk naar de techniek. In een half uur al serieuze stappen gezet en oefeningen gedaan. Relaxed en heel leuk!

Sander Na 1 week les

Communicatief Vriendelijk Deskundig Enthousiast Geduldig
Frédérique is een fijne en ervaren docent voor iedereen. Ze luistert goed en past dit ook goed toe in haar lessen. Verder moedigt ze je aan om het uiterste uit je stem te halen, met genoeg geruststelling tussendoor. Ze neemt ook goed de tijd om zaken uit te leggen, zodat je weet welke gedachte zit achter elke oefening. Heel fijn!

Matthieu Na 1 week les

Communicatief Deskundig Inspirerend Geduldig

Hanneke Na 1 week les

Deskundig Enthousiast Inspirerend Coachend
Frédèrique is kundig, bedreven, vaardig en in staat om het beste uit iemand te halen, van zwaar klassiek tot keiharde hardrock, van jong tot oud! Ik kwam bij haar omdat ik mijn allereerste solo ooit gescoord had voor de opening van een grote show. Niet het minste liedje, One night only uit de musical Dreamgirls. Zij heeft met veel geduld, me uitgedaagd en me mezelf laten zien én horen door haar ogen en oren. Hierdoor heeft zij me langzaam maar zeker mijn zelfvertrouwen laten overwinnen, me veel techniek bijgebracht, me leren genieten van muziek, de muziek écht te beleven en boven alles, me geleerd om mijn eigen unieke stemgeluid niet alleen te waarderen, ook leerde ze mij ervan te houden. Het is nu 2 jaar geleden dat ik voor haar het toepasselijke lied ‘You are the wind beneath my wings’ heb mogen zingen, en daarvan is geen woord gelogen. Zonder Frédèrique had ik nooit zo ver gekomen. De hoogtepunten voor mij waren niet alleen mijn eigen liedjes, ook de duetten met haar zijn een mooie blijvende herinnering.

Anne-Marie

Vriendelijk Deskundig Geduldig
Ik heb een aantal jaar zangles gehad van Frédérique. Ze was altijd heel geduldig en behulpzaam, ik heb veel van haar geleerd. Met name de ademhalingsoefeningen en het trainen van mijn kopstem hebben mij erg geholpen met zingen. Frédérique is klassiek geschoold maar heel veelzijdig, zo zong ik veel pop en musical, maar een andere leerling zong metal, maar dat was voor haar geen probleem, ze kan dat allemaal goed coachen.

Iris

Vriendelijk Deskundig Coachend Geduldig
Het beste wat ik ooit heb gedaan, les gaan volgen bij Frédérique. Als een angstig persoon die eigenlijk niet durft te zingen, naar iemand die bij een leerlingconcert voor publiek staat te zingen en te genieten. Frédérique heeft dit allemaal uit mij gekregen, op een fijne en rustige manier heeft ze het beste in mij naar boven gehaald, mij zelfvertrouwen gegeven en vele technieken geleerd. Zeer professioneel en toch ook zo toegankelijk, echt een aanrader!!

Carola

Deskundig Doelgericht
Ik heb een aantal jaren zangles gehad van Frédérique. Ze zingt niet alleen prachtig, maar ze heeft mij veel geleerd. Dankzij haar zing ik niet meer uitsluitend in koren, maar treed ik ook op als solist, als duo en heb ik een kwartetje. Van harte aanbevolen!

Jan

Vriendelijk Enthousiast
Zeer prettige proefles. Er wordt rustig de tijd genomen om alles uit te leggen en om je een duidelijk beeld te geven hoe eventuele verdere lessen zullen zijn.

Remi Na 1 week les

Frédérique Klooster FK
Frédérique
(8)
Deskundig Vriendelijk Geduldig
Utrecht
vanaf
€ 22,00
per 30 min.
Privéles

Ik heb momenteel weer plek voor een aantal nieuwe leerlingen.

Graag zie en hoor ik je bij een proefles! Maak een afspraak via het boekingssysteem, en ik neem contact met je op. Tot snel!

DSC_77651-2.jpg DSC_77651-2.jpg

Introductie

Als kind hield ik al veel van muziek en van zingen in het bijzonder. Op mijn 14e ging ik bij het schoolkoor, en ik mocht toen al af en toe een solootje zingen, dat vond ik geweldig! Op mijn 15e ben ik begonnen met zanglessen bij Marjanne Kweksilber. Ik leerde de klassieke techniek van haar, maar bij schooloptredens zong ik ook weleens jazz- of popsongs. Na één van deze optredens heb ik besloten dat ik helemaal voor het zingen wilde gaan en dat ik zangeres wilde worden. Dat is ook gelukt! Ik ging aan het conservatorium studeren. Ik behaalde mijn bachelordiploma klassieke zang aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) in 2005 en mijn Masterdiploma Vocal Performance aan de Royal Academy of Music in Londen (UK) in 2010. Na het afronden van mijn bachelor ben ik meteen bij een muziekschool gaan werken, en ik ben daarna nooit meer opgehouden met lesgeven. Ik had hiernaast een rijk podiumleven dat ik steeds meer heb uitgebouwd, maar ik ben het altijd fantastisch blijven vinden om anderen hun stem en de mogelijkheden daarvan te laten ontdekken en ervaren. Vrij kort na mijn terugkeer in Nederland kreeg ik een hele mooie kans: in 2011/2012 ben ik als zangcoach verbonden geweest aan het TV-programma De tiende van Tijl. Vanwege mijn klassieke achtergrond gevraagd om voor dit programma bekende Nederlandse artiesten te coachen bij de performance van een klassiek lied of opera-aria. Ik coachte onder andere Karin Bloemen, Ellen ten Damme, Jamai, Sara Kroos, Paul de Leeuw en Lieke van Lexmond. Dit heeft destijds tot een leuke en waardevolle uitwisseling geleid tussen Karin Bloemen en mij.

Ik heb dus een klassieke opleiding gehad, maar later heb ik me ook verdiept in andere stijlen, zoals pop, jazz en musical. Omdat er veel vraag is naar zangles in andere stijlen dan klassiek, heb ik bijscholingscursussen gevolgd bij Cordula Klein Goldewijk op het gebied van Complete Vocal Technique (CVT). In 2017 volgde ik bij haar de Basis CVT Zang cursus en de cursus Tools for Teachers – Pedagogiek & Zangtechniek.

Bij het lesgeven pas ik me aan aan de individuele wensen van elke leerling. Iedereen is anders en vergt daarom een eigen aanpak. Voorop staat het plezier beleven aan het zingen! Dit bereiken we samen door het ontwikkelen van een gezonde techniek, podiumpresentatie en daardoor het opbouwen van zelfvertrouwen. Vaak kun je veel meer dan je denkt! Ik heb een klassieke opleiding gehad dus dat is mijn specialisme, maar ook voor het zingen in andere stijlen zoals o.a. pop en musical ben je bij mij van harte welkom. Niveau of leeftijd maken voor mij niet uit. Ik geef les aan totale beginners, maar begeleid ook zangers bij het voorbereiden van audities of toelatingsexamens voor vakopleidingen.

Enthousiast geworden?
Boek dan nu je proefles
Boek nu

Zang

Voor het aanleren van een klassieke zangtechniek kun je bij mij terecht. Ik heb een bachelor- en masterdiploma in klassieke zang en 19 jaar podiumervaring. Ik kan je helpen met het aanleren van een goede ademtechniek/ademsteun, het egaliseren van je stem (de ‘stembreuk’), het kiezen van het juiste repertoire, het optimaal leren gebruiken van je natuurlijke klankkast, ontspanning van het mond- en keelgebied, twang, podiumpresentatie en nog veel meer. Ervaring is niet per se nodig, open staan om te leren wel! Het is handig als je noten kunt lezen, maar het is geen absolute vereiste.

Ook heb de afgelopen jaren bijscholing gevolgd om les te geven in pop, lichte muziek en musical. Ik vond het leuk en een waardevolle aanvulling om meer te weten te komen over deze technieken, de verschillen en de overeenkomsten met de klassieke zangtechniek. Ik kan dus in beide stijlen lesgeven; uitvoerend heb ik echter verreweg het meeste ervaring met klassiek en opera. 

Voor een proefles mag je een song, lied of aria voorbereiden die je graag zou willen zingen, maar het hoeft niet.

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Introduction

As a child I already loved music, and singing in particular. When I was 14 I joined the school choir, and I was allowed to sing a solo now and then, I loved that! When I was 15 I started taking singing lessons with Marjanne Kweksilber. I learned the classical technique from her, but I also sometimes sang jazz or pop songs at school performances. After one of these performances I decided that I wanted to really go for singing and I wanted to become a professional singer. And so I did! I went to study voice at the conservatory. I obtained my bachelor’s degree in classical singing at the Rotterdam Conservatory (Codarts) in 2005 and my master’s degree in Vocal Performance at the Royal Academy of Music in London (UK) in 2010. After completing my bachelor’s degree, I immediately started working at a music school, and I never stopped teaching after that. I was building a career as a performer, but next to this I have always found it fantastic to keep helping others discover and experience their voice and all its possibilities. Shortly after my return to the Netherlands, I got a very nice opportunity: in 2011/2012 I was associated with the TV program De tiende van Tijl as a singing coach. Because of my classical background, I was asked to coach well-known Dutch artists for this program in performing a classical song or opera aria on the show. I coached Karin Bloemen, Ellen ten Damme, Jamai, Sara Kroos, Paul de Leeuw and Lieke van Lexmond, among others. This has led to a wonderful and valuable exchange between Karin Bloemen and me.

So I had a classical education, but later I also delved into other styles, such as pop, jazz and musical. Because there is a great demand for singing lessons in styles other than classical, I have followed additional training courses with Cordula Klein Goldewijk in the field of Complete Vocal Technique (CVT). In 2017 I followed the Basic CVT Singing course and the Tools for Teachers – Pedagogy & Singing Technique course with her.

When teaching, I adapt to the individual needs of each student. Everyone is different and therefore requires their own approach. First and foremost, I want my students to enjoy singing! We achieve this together by developing a healthy technique, a solid stage presence and thereby building self-confidence. Often you are capable of a lot more than you think! I have had a classical education, so that is my specialty, but I can also help you to learn to sing in other styles, such as pop and musical. Level or age doesn’t matter to me. I teach total beginners, but also guide singers who are preparing for auditions or entrance exams for conservatoire or music college.

Singing lessons

You can contact me for learning a classical singing technique. I have a bachelor’s and master’s degree in classical singing and 16 years of experience in performing on stage. I can help you learn a good breathing technique/breath support, equalize your voice (the ‘vocal break’), choose the right repertoire, learn to optimally use your natural resonance, twang, relax the vocal tract, how to build a solid stage presence and much more. Experience is not necessary, but being open to learn is! It is helpful if you can read music, but it is not an absolute requirement.

During the past few years, I've followed some curses to be able to teach pop and musical singing techniques. I really enjoyed learning more about this, and about the differences and similarities between pop and classical singing techniques. I am able to teach both styles, but in performing, my opera and classical experience far exceeds my experience in performing pop and music theatre songs!

For a trial lesson you can prepare a song or aria that you would like to sing, but you don’t have to.