Sophie Nakou

Zangles, Pianoles, Muziektheorie

Cursussen

Lesprijs

voor cursisten
€ 25,00

Locaties

Locatie Fascinatio Boulevard (School of Music), Rotterdam
Thuisstudio Gerrit Jan Mulderstraat, Rotterdam
Homestudio-3-Sofia.jpg Homestudio-3-Sofia.jpg
Homestudio-Sofia.jpg Homestudio-Sofia.jpg
Homestudio-2-Sofia.jpg Homestudio-2-Sofia.jpg
Videoles

Reviews (4)

Communicatief Vriendelijk Enthousiast Coachend Geduldig Gezellig Doelgericht Goed met kinderen
Mijn dochter van 12 (die ook Sophie heet:)) heeft sinds ongeveer 1.5 jaar wekelijks piano-les van Sophie Nakou. Ze gaat er altijd met veel plezier naar toe en ze hebben een goede band opgebouwd met elkaar. Ze vind dat Sophie de dingen goed uitlegt met duidelijke voorbeelden en voelt zich erg vrij tijdens de lessen met Sophie. Ze heeft veel geleerd de afgelopen tijd (piano en ook wat Engels:)) en zit nu op niveau 3.

Marco Na 54 weken les

Vriendelijk Enthousiast Gezellig Coachend Geduldig
Sophie geeft les aan mijn dochter van 13 jaar en dat gaat prima ook al is de communicatie in het Engels. Lotte vindt het gezellig om naar Sophie te gaan en krijgt wekelijks huiswerk mee.

Anoniem Na 17 weken les

Communicatief Vriendelijk Enthousiast Gezellig Coachend
I've started taking singing lessons to improve my singing, without ever having any musical schooling whatsoever. With Sophie I am learning/improving to sing in a constructive and fun way, using songs that I like. I regularly am amazed realizing how much I have improved both in vocal control as in musical hearing I like that we can work really focused and Sophie can be strict towards my singing, but at the same time not take everything too seriously and just have fun with it.

Jeroen Na 85 weken les

Communicatief Vriendelijk Deskundig Enthousiast

Djuanti Na 1 week les

Sophie Nakou SN
Sophie
(4)
Vriendelijk Enthousiast Communicatief
Rotterdam
en 2 andere locaties
vanaf
€ 22,50
per 30 min.
Privéles
Videoles mogelijk

Two worlds

I was born within two worlds, the East and the West; the folklore music of central Greece and the classical one. A major factor in the formation of my musicality comes from the tight relation of my family with Greek traditional music. However, music of any kind was always welcome at my home. Inspired by my father who is also a singer, I got involved in choir singing and started piano lessons. Opting for singing was a choice that gave me the freedom to express my mind.

Sofia vocal teacher stag Sofia vocal teacher stag

Singing as a vocal discovery

I consider myself a people’s person. When teaching I have the need to welcome the student into a safe environment of acceptance where music can happen. In order for the student to let go of personal timidness, mutual trust comes with time yet is necessary. I prioritise my students’ needs; teach them the technical aspects they should know so as to develop a healthy instrument but also coach them so that they develop their taste in music.

Because I have been singing various styles through my career, I believe I am quite a chameleon of styles (Latin, Brazilian, Jazz, Pop, Greek). In my lessons I find  helpful to use some mini percussion so that the singer can establish an internal metronome. I am very supportive with each individuals’ needs and goals, that is why I always make a personal profile of my students and their progress and also ask them to design their personal dream board. All in all, I always use a combo of methods and adapt at the personal needs of the student.

Singing for me is always a vocal discovery and this is what I would like to help my students achieve. The essential idea is to develop a healthy instrument with which  you can express through the good and bad days. I have been studying with different teachers around the Netherlands (Codarts alumni) and Greece and during this time I have realised that learning can happen anywhere and anytime.

Enthousiast geworden?
Boek dan nu je proefles
Boek nu

Zangles

Ik beschouw mezelf als een mensenmens. Bij het lesgeven heb ik de behoefte om de student welkom te heten in een veilige omgeving van acceptatie waar muziek kan gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de student zijn persoonlijke verlegenheid loslaat, komt wederzijds vertrouwen met de tijd maar is het noodzakelijk. Ik geef prioriteit aan de behoeften van mijn studenten; leer ze de technische aspecten die ze moeten kennen om een ​​gezond instrument te ontwikkelen, maar coach ze ook zodat ze hun muzieksmaak ontwikkelen.

Omdat ik tijdens mijn carrière verschillende stijlen heb gezongen, geloof ik dat ik een behoorlijke kameleon van stijlen ben (Latijn, Braziliaans, Jazz, Pop, Grieks). In mijn lessen vind ik het handig om wat mini-percussie te gebruiken, zodat de zanger een interne metronoom kan instellen. Ik ben erg ondersteunend met de behoeften en doelen van elk individu, daarom maak ik altijd een persoonlijk profiel van mijn studenten en hun voortgang en vraag ze ook om hun persoonlijke droombord te ontwerpen. Al met al gebruik ik altijd een combinatie van methoden en pas ik me aan aan de persoonlijke behoeften van de student.

Zingen is voor mij altijd een vocale ontdekking en dit is wat ik mijn studenten wil helpen bereiken. Het essentiële idee is om een ​​gezond instrument te ontwikkelen waarmee je je door de goede en slechte dagen kunt uitdrukken. Ik heb gestudeerd met verschillende docenten in heel Nederland (Codarts alumni) en Griekenland en gedurende deze tijd heb ik me gerealiseerd dat leren overal en altijd kan gebeuren.

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Pianoles

Tijdens mijn eerste pianolessen realiseerde ik me hoe muziek op papier wordt gezet en het belang ervan. Ongeveer tegelijkertijd begon ik te zingen in het schoolkoor van mijn middelbare school en bleef ik tussen de hoofdstemmen van het middelbare schoolkoor. Dat was het punt waarop ik de verschillende stemharmonieën oefende en mijn tienertegenzin te boven kwam door voor het publiek te zingen. Op de zoete leeftijd van 14 ontwikkelde ik een speciale interesse in R’n’B en soulmuziek. Later raakte ik betrokken bij de pop- en rockscene, maar plotseling trok de latin jazzmuziek mijn interesse.

Een van de redenen waarom ik verliefd werd op Latijns-Amerikaanse muziek is omdat ik het gevoel heb dat elke emotie zich in zijn maximale glorie manifesteert. Latin muziek is een mengelmoes van culturen en achtergronden; het is de fusie van Europese harmonie die naar de koloniën werd gebracht met Afrikaanse ritmes zoals Cubaanse muziek naar New York werd gebracht.

Muziektheorie

Ik ben geboren in twee werelden, het Oosten en het Westen; de folkloremuziek van centraal Griekenland en de klassieke. Een belangrijke factor in de vorming van mijn muzikaliteit komt van de hechte relatie van mijn familie met Griekse traditionele muziek. Maar muziek van welke aard dan ook was altijd welkom bij mij thuis. Geïnspireerd door mijn vader, die ook zanger is, raakte ik betrokken bij koorzang en begon met pianolessen. Kiezen voor zingen was een keuze die me de vrijheid gaf om mijn mening te uiten.