Pablo del Pino

Pianoles, Zangles, Muziektheorie

Cursussen

Lesdagen

Lesprijs

voor cursisten
n.v.t

Locaties

Reviews (9)

Communicatief Deskundig Inspirerend Coachend Doelgericht
Een hele leuke 1e les, waarbij we meteen zijn gaan improviseren op de piano. En nieuwe kennis over akkoorden.

Jacqueline Na 1 week les

Enthousiast
Very happy in overall with Pablo, who knows how to behave with kids and make them focus.

Annelaure

Vriendelijk Didactisch Enthousiast Inspirerend

Marko Na 1 week les

So far is all very good and we are happy with your teaching style, genuine how you adjust to Luc keep Luc’s interest in Music…

Anoniem Na 1 week les

Communicatief Vriendelijk Goed met kinderen Enthousiast Inspirerend Geduldig
To start with Pablo’s personality - He is very friendly and pleasant person to talk to. I like his teaching style. He gives attention to details and modifies his teaching methods based on students individual pace and learning curve. I also like the personalised videos that he sends after every session to recap what’s practiced during the session and something to practice till the next session. He is not only teaching my kid to read the music but also training her to play by ears. My daughter is always eager and looking forward for the next class. ☺️

Aparna Na 1 week les

Communicatief Vriendelijk Deskundig Enthousiast Doelgericht Inspirerend Gezellig
Pablo geeft op een leuke, interessante en gezellige manier les. Na elke les vertrek ik met nieuwe energie en motivatie, omdat ik de lessen als inspirerend ervaar. Het "huiswerk" wat ik mee krijg sluit altijd goed aan op de doelen die ik wil behalen.

Jordi Na 1 week les

Communicatief Vriendelijk Deskundig Enthousiast Doelgericht Inspirerend Gezellig
De lessen zijn alrijd leerzaam en gezellig. Pablo kan goed aanvoelen op welke manier hij iemand muziekles moet geven. Hij kan daardoor leerlingen goed helpen om hun doelen te behalen.

Cas Na 1 week les

Didactisch Enthousiast Inspirerend
Pablo's teaching style was energetic, enthusiastic and playful. He challenged me to engage with music in a way I had not tried before. He was well prepared, spontaneous and ready to meet my musical needs. All in all, the lessons were very fruitful.

Samuel

Deskundig Doelgericht
I've never been a confident piano player but Pablo had a really comforting approach to our lessons. We really focused on the fundamentals that weren't there yet for me. Now I can play Bach and can even improvise at a dinner party if there's a piano there. Pablo provides high quality customized "tailor made" lessons.

Lienke

Terug naar het overzicht
Pablo del Pino PP
Pablo
(9)
Inspirerend Enthousiast Communicatief

Introductie

Mijn naam is Pablo en ik ben half Spaans en half Nederlands. Ik ben een pianist – zanger – componist en geef les.

Vanaf jongs af aan ben ik in contact geweest met muziek. Rond mijn 5e jaar ben ik met piano spelen begonnen en voor mijn gevoel zing ik al heel mijn leven (vanaf de wieg). Talen zijn ook een groot onderdeel van mijn opvoeding geweest. Ik spreek 6 talen, waarvan 3 vloeiend. Mijn motivatie en doel om les te geven heeft vele facetten. Ik hoop over te kunnen brengen dat muziek ook een taal is en dat iedereen ervan kan genieten om deze taal te leren spreken, ongeacht het niveau en de tijd die je er aan kan of wil besteden. Het is ook een manier om jezelf te leren kennen en een uitstekende manier om je dagelijkse zorgen achter je te laten.

In mijn jeugd heb ik hoofdzakelijk klassieke muziek gespeeld, maar rond mijn 18e ben  ik overgestapt naar jazz, populaire muziek en vele andere muziekstijlen/improvisatie.

Een van de grootste uitdagingen om te leren zingen of een instrument te leren bespelen is dat wij de neiging hebben om onszelf en onze muzikale vooruitgang te serieus te nemen. We hebben vaak moeite om de kinderlijke energie die in ons allen schuilt, naar boven te laten komen. De meeste tijd worden we verdrietig, gefrustreerd of zitten vol zelfkritiek als we niet meteen de verwachte resultaten behalen. We gaan hierdoor zelfs het oefenen uit te weg. Zelden bereiken wij de “flow” – een totale onderdompeling in het moment. We vergeten ons over te geven en te accepteren. Op het moment dat je leert van de ervaring te genieten, wat het resultaat ook is, dan, en alleen dan kun je al je vergaarde theoretische kennis op een authentieke manier in de praktijk brengen.

Bladlezen en muziek theorie zijn nuttige vaardigheden, maar wat nog belangrijker is, is de kunst om je te kunnen overgeven aan jouw instrument en ervan/over te leren op een holistische manier. Het streven is om de flow gevoelens die in het begin nog zeldzaam zullen zijn, je  steeds vaker te laten ervaren.

Ik bied lessen zang, piano en compositie voor alle niveaus en leeftijden aan. Ik ben dol op wat ik doe en mijn passie voor muziek zou ik graag met mijn studenten willen delen. De lesstijl zal ik aanpassen aan het doel en de behoeften die iedere student heeft die kan variëren van praktisch/theoretisch tot speels of technisch. Ik kan u veel kennis op het gebied van theorie/compositie/improvisatie en gehoortraining aanbieden die u in uw muzikale ontwikkeling kunnen helpen. Of je nu een totale beginner bent of een zanger die wil leren hoe je jezelf kunt begeleiden in verschillende muziekstijlen of een muzikant die wil leren improviseren en instrumentele vaardigheden willen leren om hun leerproces te versnellen. Ik denk dat ik je kan helpen.

Mijn bachelors degree in Jazz zang heb ik aan de Muziek en Kunst Universiteit/Conservatorium van de Stad Wenen (MUK) gehaald. Sinds mijn vijfde jaar ben ik al bezig met zang en piano. De laatste 10 jaren heb ik in diverse bands van verschillende muziekgenres (traditionele jazz, salsa bossa nova/samba en meer) gespeeld en gezongen. Het belangrijkste wat ik van deze muzikale reis heb geleerd, is dat het een continue leerproces is met zijn pieken en dalen. Omarm al deze ervaringen en gevoelens. Het belangrijkst is: hou het speels!

Pianoles

Hieronder een schets/idee hoe een pianoles er uit kan gaan zien:

  • Akkoorden lezen (lead sheets) Bladmuziek lezen Improvisatie Gehoortraining Het leren spelen in diverse muziekstijlen/grooves (jazz, latin, blues,pop, etc.) Zonder stress plezier hebben in muziek maken!

Je hoeft geen ervaring te hebben met pianospelen. Deze cursus is voor iedereen. Voor diegenen die nog nooit een instrument hebben aangeraakt of voor diegenen die al een aantal jaar (klassiek) piano hebben gespeeld en een nieuwe benadering willen leren.

Zangles

Hieronder een inzicht wat je zou leren tijdens een zangles:

  • Ademhalingstechnieken Vocale warm-ups en technieken. Gehoortraining Vocale improvisatie Zingen in diverse stijlen Piano begeleiding Leren hoe je op een ontspannen manier kan overgeven aan de zang.

Deze cursus is ook voor iedereen. Heb je eindelijk de moed verzameld om zangles te nemen na jarenlang alleen in de douche te hebben gezongen? Of heb je al een ruime ervaring met zingen, maar wil je leren hoe je jezelf kan begeleiden? Of wil je je zangkunsten verbeteren en de liedjes die je zingt beter begrijpen? Dan is deze cursus gemaakt voor jou.

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Compositie/Muziektheorie lessen

Enkele onderdelen van de les zullen zijn:

  • Gehoortraining Arrangementen Notaties Harmonie Transcripties Uit je creatieve dip/sleur komen en uiteindelijk te gaan schrijven wat je voorbestemd bent om te schrijven.

Je bent een aankomend componist, muziekstudent of je wil gewoonweg leren hoe je je eigen muziek kunt schrijven. In deze cursus kijken naar de muziekgeschiedenis, naar de gebruikelijke patronen die we in de hedendaagse muziek aantreffen, de tactieken om op een efficiënte en vruchtbare manier muziekarrangementen te maken, hoe je muziek voor jezelf of voor andere ensembles kan noteren en hoe je de bijbehorende software kunt gebruiken. We zullen leren hoe we beter kunnen “horen” d.m.v. leuke en interactieve gehoortraining oefeningen. We zullen oefenen met transcriberen en de akkoorden van verschillende muziekgenres en liedjes uit diverse periodes leren ontdekken.

Uiteindelijk, je kunt je eigen wensen en muzikale behoeften aangeven en we zullen wellicht een hybride lesplan creëren: bijvoorbeeld een zanger die piano wil leren spelen, liedjes wil leren schrijven of zichzelf wil begeleiden kan aspecten van de diverse cursussen kiezen. Als je je niet goed voelt bij een bepaald onderdeel van een cursus dan kun je altijd aangeven welk cursus element jij ervoor in de plaats wil kiezen.

Gedurende de eerste lessen zullen we uitvinden wat je wensen zijn en de muzieklessen aanpassen naar jouw behoeften.

Hou het speels!

——

11088235_10206442051069467_1512956278255585923_n 11088235_10206442051069467_1512956278255585923_n
WhatsApp Image 2021-12-24 at 11.17.46 AM WhatsApp Image 2021-12-24 at 11.17.46 AM
83713495_2765721520162429_5368734872623906816_n 83713495_2765721520162429_5368734872623906816_n

Introduction

Hi! My name is Pablo and I’m half Spanish/ half Dutch. I’m a pianist – singer – composer – educator.

I’ve grown up with music since a very early age. I started to play the piano when I was 5 and apparently “trying” to sing since I was a toddler in my crib. Languages have been a big part of my upbringing and I speak 6 of them; although only 3 fluently. My goal with giving lessons is manifold: I hope to show others that music is also just a language and that everybody can enjoy “speaking” it no matter the level of proficiency or level of commitment; and for me to learn about myself through helping others.

I was raised playing classical music up until my late teens where I shifted my focus to jazz, popular music and many other styles of improvised music.

One of the main challenges in learning how to sing or play an instrument is that we tend to take ourselves and our musical paths too seriously. We often fail to incorporate a childlike energy into our studies. Most of the time we get sad and overly self-critical when things don’t turn out the way we want. Sometimes we just avoid practicing. Rarely do we achieve “flow”–a total, lucid immersion in the moment. We forget to simply accept. Once we allow ourselves to enjoy the experience whatever the outcome, then, and only then can all of our accumulated theoretical knowledge be put authentically into practice.

Sight reading and music theory are useful skills, but even more important is the skill to surrender and learn your instrument in a holistic way. This way, those rare moments of flow will begin to come more and more frequently.

I offer singing, piano and composition lessons for all levels and all ages. I love what I do and would like to share my passion for music with my students. I will adapt my teaching style to a more practical, theoretical, playful or technical way depending or your goals and needs. I offer plenty of theory/composition/improvisation/ear training knowledge to help you in your musical journey. I can also help singers who want to learn how to accompany themselves in different musical styles or singers who want to learn how to improvise and introduce an instrumentalist’s skills to accelerate their learning.

I am a Jazz vocals graduate from the Music and Arts University of the City of Vienna. Since the age of five I have been singing and playing the piano. Over the past decade I have played in various bands of diverse musical genres (traditional jazz, salsa, bossa nova/samba and more). The most important thing that I’ve learned from my musical journey is that it is an ongoing learning process with its peaks and valleys. Learn to embrace all of your feelings and most importantly: keep it playful!

Piano lessons

An outline of how a piano lesson might look like:

  • Reading chords (lead sheets) Sight reading Improvisation Ear training Learning how to play in different styles/ grooves (jazz, latin, blues, pop, etc.) Having fun effortlessly!

You do not have to have had any previous experience on the piano. This course is for everyone. For those that have never picked up an instrument, for those that already have a couple of years playing (classical) piano and want to try a new approach to learning.

Singing lessons

Here is a brief overview of what you might learn in your singing lessons with me:

  • Breathing techniques vocal warm-ups and technique Ear training Vocal improvisation Singing in different styles Piano accompaniment Learning how to care less and how to let go…

This course is also for everybody. Did you summon the courage to finally take a singing lesson after years singing in the shower? Do you already have plenty of singing experience and want to learn how to accompany yourself or simply understand the songs that you sing better? Then this course is made for you.

Composition/ Music Theory lessons

Some of the topics present in this course:

  • Ear training Arrangement Notation Harmony Transcriptions Getting over creative ruts and simply writing what you are meant to write…

Are you an aspiring composer, music student or simply want to learn how to write your own music. In this course we look at music through out history, at the common patterns found in today’s music, at tactics to enable to write and arrange music more efficiently, how to notate music for yourself of other ensembles and how to use the correspondent software to do so. We will learn how to “hear” better by doing fun and interactive ear-training exercises and we will transcribe and pick out the chords to songs from different genres and musical eras.

Finally, any student will certainly have his own need and might want to create his own hybrid lesson plan; e.g, a singer who want to learn how to play piano, write songs and accompany him/herself will have to pick offered topics from each course offered. If a student does not feel comfortable learning a certain aspect of the course or simply does not see it essential, he/she is welcome to bypass this topic and communicate the topics that they would prefer to focus on. Essentially, what we will be doing in our first lessons is find out what you actually want from your music lesson, and out of that, we will create your own customized plan.

Keep it playful!

Pablo