Iva Renić

Pianoles, Muziektheorie, Compositieles

Cursussen

Lesdagen

Lesprijs

voor cursisten
€ 25,00

Locaties

Thuisstudio Joan Melchior Kemperstraat, Amsterdam

Reviews (1)

Vriendelijk Goed met kinderen
Nice and friendly, good with kids. Definitely recommended.

Gustavo

Iva Renić IR
Iva
(1)
Vriendelijk Goed met kinderen
Amsterdam
vanaf
€ 25,00
per 30 min.
Privéles

Introductie

Groet! Mijn naam is Iva en ik ben altijd in de muziek geweest. Al op jonge leeftijd begon ik met zingen in koren en daarna ging ik op achtjarige leeftijd naar de muziekschool. Ik hield van piano spelen met mijn pianoleraar, en ik hield ook van de solfège en al zijn specialiteiten. Aan het begin van mijn muziekopleiding aan de academie ben ik begonnen met het geven van pianolessen en theoretische muziekvakken. Met veel ervaring ben ik vandaag nog steeds een actieve leraar en tutor. Ik hoop mijn studenten een geweldige ervaring van muziek te geven, zowel in spelen als in zingen en luisteren naar muziek.

Pianocursus

In de pianocursus geef ik veel tips en trucs over de techniek van het pianospelen uit mijn studententijd, zodat het spelen in de loop van de tijd zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk is. Met de techniek zal ik me aanpassen aan de wensen van de student over het repertoire waarvan hij zou willen genieten. Als je wilt en kan, kun je het eerste uur een liedje of een stuk naar keuze voor me spelen, waarbij ik kijk en hoor wat je huidige niveau van pianospel is.

 

Let op! Wil je pianoles aan huis, dan moet je “priveles aan huis” boeken. In het geval van een "privéles" reservering worden de lessen uitsluitend op locatie van de docent gegeven. Als privélessen op dit moment niet beschikbaar zijn, neem dan contact op met de docent.

Beleid: Afzeggen van een les tot 24 uur voor aanvang van de les is prima. Er vindt geen restitutie plaats voor lesannuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de les. 

——

Enthousiast geworden?
Boek dan nu je proefles
Boek nu

Muziektheorie

Muziektheorie houdt in: noten lezen en schrijven, zingen, herkennen, harmonie en polyfonie leren. Waar ben je in geïnteresseerd? Wij kunnen ons focussen op één of meerdere vakgebieden naar keuze. Het leren van noten en het herkennen van noten is cruciaal, ongeacht de structuur van de les. Afhankelijk van het gehoorniveau dat je hebt, bepaal ik hoeveel tijd het kost om te oefenen met gehoortraining, waar het beste hulpmiddel is – zingen en luisteren.De leerling dient zelf een notitieboekje en schrijfgerei mee te nemen.

Let op! Wil je pianoles aan huis, dan moet je “priveles aan huis” boeken. In het geval van een "privéles" reservering worden de lessen uitsluitend op locatie van de docent gegeven. Als privélessen op dit moment niet beschikbaar zijn, neem dan contact op met de docent.

Beleid: Afzeggen van een les tot 24 uur voor aanvang van de les is prima. Er vindt geen restitutie plaats voor lesannuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de les. 

——

Stuur een bericht

Ben je al ingeschreven of heb je een proefles gevolgd?

Introduction

Greetings! My name is Iva and I have always been in music. I started singing in choirs from a young age, and after that I went to music school at the age of 8. I loved playing the piano with my piano teacher, and I also loved the solfeggio and all its specialties.At the beginning of my music education at the academy, I started teaching piano and theoretical music subjects. With a lot of experience, today I’m still an active teacher and tutor.I hope to give my students a wonderful experience of music, as much in playing as in singing and listening to music.

carobna frula.jpg carobna frula.jpg
IMG-20210920-WA0020 IMG-20210920-WA0020

Piano course

In the piano course, I offer many tips and tricks on the technique of playing the piano from my student days, so that playing over time is as easy and comfortable as possible. With the technique, I will adapt to the student’s wishes about the repertoire they would like to enjoy. If you want and can, for the first hour you can play me a song or a piece of your choice, from which I will see and hear what your current level of piano playing is.

 

NB! If you want piano lessons at home, you must book “private lessons at home”. In the case of a "private lesson" reservation, the lessons are given exclusively at the location of the teacher. If private lessons are not available at the moment, please contact the teacher.

Policy: Canceling a lesson up to 24 hours before the start of the lesson is fine. There are no refunds for lesson cancellations made within 24 hours of the start of the lesson.

——

Music theory

Music theory includes: reading and writing notes, singing, recognizing, learning harmony and polyphony. What are you interested in? We can focus on one or more fields of your choice. Learning notes and recognizing notes is crucial regardless of the arrangement of our lesson. Depending on the level of aural skills you have, I will determine how much time we will take each time to practice aural skills, where the best tool is – singing and listening.The student should bring their own music notebook writing utensils.

Note: If you want music theory lessons at home, you must book “private lessons at home”. In the case of a "private lesson" reservation, the lessons are given exclusively at teacher's location. If private lessons are currently not available, please contact the teacher.

Policy: Canceling a lesson up to 24 hours before the start of the lesson is fine. There are no refunds for lesson cancellations made within 24 hours of the start of the lesson.

Pianoles

In de pianocursus geef ik veel tips en trucs over de techniek van het pianospelen uit mijn studententijd, zodat het spelen in de loop van de tijd zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk is. Met de techniek zal ik me aanpassen aan de wensen van de student over het repertoire waarvan hij zou willen genieten. Als je wilt en kan, kun je het eerste uur een liedje of een stuk naar keuze voor me spelen, waarbij ik kijk en hoor wat je huidige niveau van pianospel is.

Muziektheorie

Muziektheorie houdt in: noten lezen en schrijven, zingen, herkennen, harmonie en polyfonie leren. Waar ben je in geïnteresseerd? Wij kunnen ons focussen op één of meerdere vakgebieden naar keuze. Het leren van noten en het herkennen van noten is cruciaal, ongeacht de structuur van de les. Afhankelijk van het gehoorniveau dat je hebt, bepaal ik hoeveel tijd het kost om te oefenen met gehoortraining, waar het beste hulpmiddel is – zingen en luisteren.De leerling dient zelf een notitieboekje en schrijfgerei mee te nemen.

Let op! Wil je muziektheorie les aan huis, dan moet je “priveles aan huis” boeken. In het geval van een “priveles” reservering worden de lessen uitsluitend bij mij gegeven.

Beleid: Afzeggen van een les tot 24 uur voor aanvang van de les is prima. Er vindt geen restitutie plaats voor lesannuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de les.

——

Compositieles

Hoe schrijf je een lied? Hoe schrijf je een compositie?Wil je in stijl schrijven? Wil je improviseren?

Stap voor stap bereiken we het doel en geven we vorm aan uw opus.