Nadia Basurto

Zangles in Den Haag Segbroek en via videoles

Inspireren en geïnspireerd raken

In de eerste plaats ben ik jazz- en wereldmuziekzangeres, cum laude afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag in 2012. Omdat muziek altijd mijn kompas bij beslissingen is, heb ik veel ervaring opgedaan met optredens en zanglessen in diverse landen. Lesgeven is voor mij een manier om me op een bijzondere manier te verbinden met mijn instrument. Begeleiden, inspireren en geïnspireerd raken door anderen in wat mijn passie is, is een geweldige beloning.Ik heb een solocarrière als jazzzangeres waarmee ik in verschillende samenstellingen samen optreed. Daarnaast neem ik deel aan verschillende projecten die variëren van klassieke projecten zoals ‘Bach in de Bagger’ tot Naftule, een originele muziekreis die jazz, flamenco en klezmer mixt met poëtische en surrealistische teksten in verschillende talen. Ik ben een enthousiast persoon die ernaar uitkijkt om de muzikale doelen te helpen bereiken van iedereen die zin heeft om het avontuur aan te gaan. Graag tot ziens in mijn les!

Bossa nova and Bolero

Passie en drive zijn de beste instrumenten om in de muziek te duiken! In de lessen verkennen we onze eigen stem en helpen deze te benadrukken door onze kwaliteiten te leren kennen. Daarnaast gaan we aan de slag met het gebruik van de juiste technieken om te verbeteren wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Ook gaan we oefeningen leren die ons zullen helpen om de borststem en de kopstem goed op elkaar te laten aansluiten. Het soort repertoire waaraan gewerkt kan worden is aan de student zelf. Om aan ritmische, melodische en technische aspecten te werken, kunnen we gebruik maken van enkele jazzsongs zoals Bossa Nova en Bolero. Dit is tevens mijn specialiteit, samen met improvisatie.

Zangles: wat gaan we doen?

Een zangles bestaat uit ademhalingsoefeningen, opwarmingsoefeningen aangepast aan het niveau van de student en werken aan het repertoire waarop de student zich wil richten. In de eerste plaats werken we aan een basiskennis om de juiste toonsoort van een lied te kunnen bepalen. Je moet je bereik leren om de beste interpretatie van een nummer te kunnen geven. Daarna komen tekst, expressie en frasering als de meest basale start. Als we dit gedaan hebben zullen we de nadruk leggen op de onderdelen die meer uitdagend zijn. Voor de eerste les kan de leerling een nummer van zijn of haar keuze meebrengen, en daarna: let’s sing!

English

Inspire, and get inspired

I am mainly a jazz and world music singer, graduated Cum Laude by the Royal Conservatory of The Hague in 2012. Since music is always the compass to my actions, it brought me a vast experience in performing and teaching in very different countries. Teaching is a way to keep connected to your instrument at a very special level. Getting to guide and inspire, and get inspired by others in what my passion is, is a great reward.I’m having a solo career in which I have solely a jazz repertoire in with which I perform in different formats. Besides from that, I participate in different projects that vary from classic projects like ‘Bach in de Bagger’ to Naftule, an original music journey that mixes jazz, flamenco and klezmer with poetic and surrealistic lyrics in different languages. I am an enthusiastic person who is looking forward to help achieve the musical goals of whomever would like to join the journey! See you soon!

Bossa nova and bolero

Passion and drive are the best tools to dive into music! In the lessons we will explore our own voice and help to bring it out by learning the qualities we posses, and the use of the necessary tools to improve what we need in order to reach our goal. Also, we will learn exercises that will help us connect the chest and the head voice. The kind of repertoire that can be worked on is up to the student. In order to work on some rhythmical, melodic and technical aspects, we might use some jazz songs like bossa nova and bolero. This is also my specialty together with improvisation.

Vocal lesson: what are we going to do?

A lesson consist of breathing exercises, warming up exercises adapted to the level of the student and work on the repertoire that the student wants to focus on. First of all, there will be a basic knowledge on the selection of the key of the song. You have to learn your range in order to deliver the best interpretation of the song. Then lyrics, expression and the phrasing will be the most basic start. After that we’ll stress on the parts that are more challenging. For the first lesson, the student can bring a song of his or her choice and then, let’s sing!

Ga verder naar beschikbare tijden

Stel je vraag aan Nadia

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.