Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds biedt financiële ondersteuning wanneer dat nodig is om kinderen toegang te geven tot muziekles.

Het Jeugdcultuurfonds is opgezet om meer kinderen de mogelijkheid te geven om muziekles te volgen. Heb je zelf weinig geld over voor muziekles maar zou je hier graag gebruik van maken, dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds geeft een vergoeding van maximaal €450 per kind per cursusjaar. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de muziekschool of culturele instelling uitgekeerd.

Een aanvraag doen

Ouders en kinderen die aanspraak willen maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds , kunnen dat niet zelf bij het fonds regelen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair (bijvoorbeeld een leerkracht of andere onafhankelijke professional). De aanvraag wordt door de intermediair ingediend na overleg met de ouders.

Als de aanvraag eenmaal is gedaan, moet deze goedgekeurd worden. De vergoeding is definitief wanneer School of Music een bevestiging van het Jeugdcultuurfonds heeft ontvangen. De lessen kunnen op ieder moment gestart worden maar tot aan het moment van de bevestiging door het Jeugdcultuurfonds is de aanvrager zelf betalingsplichtig. Lees verder op de site van het Jeugdcultuurfonds.

Verzoek naar tussenpersoon sturen

Met de ‘Ouderkaart’ van het Jeugdcultuurfonds kan je als ouder/ verzorger een verzoek indienen bij een intermediair. Gebruik hiervoor deze link.