Sébastienne Hol

Zangles en muziektheorie in Barendrecht en via videoles

Introductie

Hi! Ik ben Sébastienne Hol. Zangdocente en Muziektheorie docente. Ik begon zelf mijn zangcarrière op zesjarige leeftijd in de zangroep Kids-Bizz. Mijn kinderdroom was dan ook zangeres worden. Terwijl ik opgroeide dacht iedereen dat dit zou veranderen maar de droom bleef hetzelfde en ik besloot op elfjarige leeftijd naar de HAVO Voor Muziek en Dans te gaan, de vooropleiding van het conservatorium in Rotterdam en later naar het Albeda College Muzikant/Producer. In 2015 ben ik begonnen met zangles en muziektheorie-les geven aan kinderen, tieners en volwassenen. Ik vind het geweldig om mijn passie over te kunnen brengen en anderen te kunnen enthousiasmeren voor zang/muziek.

Over de jaren heen ben ik mijzelf blijven ontwikkelen en heb ik mij gespecificeerd in de zangtechnieken EVTS, CVT en Safe Mode Singing. Ik leer graag een leerling kennen en pas dan de verschillende technieken van de verschillende methodes toe op wat bij die specifieke leerling past. Niet iedereen is hetzelfde en zo werkt dat ook met zingen.

De zanglessen en muziektheorie-lessen kunnen in het Nederlands of Engels en zullen gegeven worden met de methodes/technieken EVTS, CVT en Safe Mode Singing. Pop, rock, jazz, musical is allemaal mogelijk. En of je nou 6 jaar, 15 jaar of 70 jaar bent, bij mij ben je welkom! Het is nooit te vroeg of te laat om te beginnen.

Wil jij je graag ontwikkelen in zang en/of muziektheorie? Wil je hulp bij het voorbereiden op een theater en-of muziekopleiding of auditie? Wil je graag hulp bij het opnemen van zang in de studio? Of vind je zingen en muziek gewoon heel erg leuk? Meld je dan aan voor een proefles!

Zangles

Ervaring/Achtergrond:
Ik heb zangles bij verschillende zangdocenten gevolgd. De zangmethode/Techniek EVTS heb ik geleerd van Monica Millar en Femke Ton (HAVO voor Muziek en Dans), de methode/techniek CVT van Ibernice Macbean (Albeda College Muzikant/Producer) en de methode/techniek Safe Mode Singing van Pieter van Breugel. Omdat ik het erg belangrijk vind dat je ook comfortabel in je schoenen staat en je vocale angsten leert overwinnen heb ik dit gestudeerd bij Nurlaila Karim.

Sinds 2015 geef ik individuele zangles aan huis (tieners/volwassenen), sinds 2017 ben ik zangcoach/koorleidster bij de engelstalige theatergroep I.D.E.A. (kinderen, tieners en volwassenen) en sinds 2017 geef ik individuele zangles of duo-les bij ProStudios in Den Haag (kinderen, tieners & volwassenen). Daarnaast ben ik sinds 2020 zangdocent/theaterdocent bij Theaterschool Koperen Kees in Naaldwijk (kinderen & tieners).

Samen gaan we uitzoeken wat jij graag wil doen. Pop, musical, rock of jazz is allemaal mogelijk. We gaan dan uitzoeken welke zangtechniek(en)/methode(s) het beste bij jou past/passen. Ik leer graag een leerling kennen en pas dan de verschillende technieken van de verschillende methodes toe op wat bij die specifieke leerling past. Niet iedereen is hetzelfde en zo werkt dat ook met zingen.

Wil jij je graag ontwikkelen in zang? Wil je je voorbereiden op een theater en-of muziekopleiding? Wil je graag hulp bij het opnemen van zang in de studio? Of vind je zingen gewoon heel erg leuk? Meld je dan aan voor een groepsles!

Muziektheorie/Solfège

Ervaring/Achtergrond:
Ik heb muziektheorie gevolgd bij verschillende docenten. Zo heb ik de basis van muziektheorie geleerd van Rob Catlender (HAVO voor Muziek en Dans), heb ik solfège geleerd van Frans v.d. Berg (HAVO voor Muziek en Dans) en heb ik mij verder en uitgebreider kunnen ontwikkelen en kunnen bijleren door de lessen van Peter Bergman (Albeda College Muzikant/Producer).
Ook heb ik muziektheorie/solfège geleerd door mijzelf te richten op de piano. Ik heb klassieke en moderne pianolessen gehad bij muziekschool ToBe en aan het Albeda College bij Merijn Eugelink.

Sinds 2015 geef ik muziektheorie/solfège les aan tieners en volwassenen die graag naar een muziekopleiding willen gaan, die graag de basis willen leren, hun kennis willen opfrissen of meer willen leren.

Wil jij je graag ontwikkelen in muziektheorie/solfège? Wil jij je voorbereiden op een muziekopleiding? Of vind je het gewoon heel erg leuk en/of interessant? Meld je aan voor een proefles!

Introduction

Hi! I’m Sébastienne Hol. Singing teacher and music-theory teacher. I started my singing career at age six via the singing group Kids-Bizz. My childhood dream was becoming a singer. Whilst I was growing up, people thought this would change but it didn’t. So at age eleven, I went to the HAVO for Music and Dance, the preliminary training of the conservatory of Rotterdam and later to the Albeda College Musician/Producer. In 2015 I started giving singing lessons and music-theory lessons to kids, teenagers and adults. I really love bringing my passion to others and to enthuse others for singing/music.

Over the years I’ve kept developing my knowledge and talent and I’ve specified it in the vocal techniques EVTS, CVT and Safe Mode Singing. I like to get to know a student and find out which methods from the different techniques will work for each student. Everyone is different and that works the same with singing.

The singing lessons and music-theory lessons can be given in Dutch or English and will be given in the different techniques of EVTS, CVT and Safe Mode Singing. Pop, rock, jazz, musical is all possible. And whether you’re 6, 15 or 70, you’re welcome to try a trial lesson. You’re never too young or too old to start.

Would you like to develop your singing and/or music-theory skills? Would you like help with preparing for a theatre and/or music school or audition? Would you like help with your vocals whilst recording in a studio? Or do you just really love singing and music? Sign up for a trial lesson!

Singing Lessons

Expertise/Background:

I’ve had singing lessons from a variety of singing teachers. The singing method/technique EVTS I’ve learned from Monica Millar and Femke Ton (HAVO for Music and Dance), the method/technique CVT from Ibernice Macbean (Albeda College Musician/Producer) and the method/technique Safe Mode Singing from Pieter van Breugel. Because I think it’s very important to be comfortable whilst singing and to overcome your vocal fears, I studied this at Nuralaila Karim’s school.
Since 2015 I’ve been giving individual singing lessons at home (teenagers/adults), since 2017 I’ve been a singing coach/choirmaster for the English-speaking theatre group I.D.E.A. (kids, teenagers and adults) and since 2017 I’ve been giving individual singing lessons or duo-lessons at ProStudios in Den Haag (kids, teenagers and adults). Next to that, I’ve been a singing/theatre teacher at Theaterschool Koperen Kees in Naaldwijk since 2020.

Together we’ll find out what you like to sing. Pop, musical, rock or jazz.. It’s all possible. Together we’ll find out which techniques from the different methods will work for you personally. I like to get to know a student and make a personal plan. Everyone is different and this is the same with singing.

Would you like to develop your singing skills? Would you like help preparing for a theatre and/or music school or audition? Would you like help with your vocals whilst recording in a studio? Or do you just really love singing? Sign up for a trial lesson!

Music-theory

Expertise/Background:
I’ve had music-theory lessons from a variety of teachers. I learned the basics of music-theory from Rob Catlender (HAVO for Music and Dance), learned solfège (a more advanced music-theory) from Frans v.d. Berg (HAVO for Music and Dance) and got the opportunity to expand my knowledge with lessons from Peter Bergman (Albeda College Musician/Producer).

Since 2015 I’ve been giving music-theory lessons to teenagers and adults who’d like to go to a music-school (MBO or HBO), who’d like to learn the basics, who’d like to freshen up their knowledge or would like to learn more.

Would you like to get better in music-theory? Would you like help with preparing for a music school or audition? Or do you find music really fun and interesting? Sign up for a trial lesson!

Ga verder naar beschikbare tijden

Stel je vraag aan Sébastienne

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.