Karin Timmerman

Zangles en pianoles in Rotterdam , Rotterdam Charlois en via videoles

Klassieke zang en opera

Karin is een muziek-enthousiasteling, een docent en uitvoerende. Een van de grootste geneugten van Karin is zingen! Ze is al vanaf haar vroege kinderjaren betrokken bij de muziekwereld. Karin begon haar zangreis door op te treden in koren, waaronder het Kwantlen-koor, de Händel Society en het Good Noise Gospel Choir, dat samen met Barbara Streisand optrad in Vancouver, Canada. Ze volgde haar passie voor het zingen door een Bachelor-opleiding te volgen in haar geboorteland, Canada. Ze ontving eerste prijzen en onderscheidingen bij verschillende wedstrijden en festivals in Canada en Nederland. Karin heeft verscheidene operarollen vertolkt in opera’s van Mozart, Haydn en Händel in Rotterdam en Salzburg, Oostenrijk. In 2018 begon Karin aan een ambitieus project waarin ze moderne dans en klassieke zang in één uitvoering wilde combineren wat resulteerde in een succesvolle einduitvoering in juni 2019.

Muziektheater

Naast haar ervaring als uitvoerend musicus, was Karin privé-zangdocent voor meer dan 60 studenten op verschillende muziekinstituten, en gaf ze muziekonderwijs aan kinderen op de basisschool . Ze heeft ook een naschools muziektheaterprogramma ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Hoewel ze klassiek geschoold is, houdt Karin er ook van om in andere muziekgenres te spelen en les te geven, waaronder pop, indie/volksmuziek, muziektheater en jazz. Ze haalt veel plezier uit het doorgeven van muzikale kennis en deelt graag in de vreugde van muziek met jong en oud.

Zangles

Vind je het leuk om voluit te zingen? Wil je meer weten over zangtechniek en je stem ontwikkelen? Tijdens de zanglessen van Karin zul je een sterke basis vinden gebaseerd op klassieke techniek. We kunnen de stem ontwikkelen met focus op de ademhalingstechniek, plaatsing en projectie. Met deze basis kunnen we het meenemen naar veel andere zanggenres! Maar het belangrijkste? Om plezier te hebben!

Music enthousiast, teacher, and performer

Karin is a music enthousiast, teacher, and performer. One of Karin’s greatest joys is to sing! She has been involved in the music community since early childhood. Karin began her singing journey by performing in numerous choirs, including the Kwantlen Chorus; the Handel Society; and the Good Noise Gospel Choir alongside Barbara Streisand in Vancouver, Canada. She followed her passion for singing by completing her bachelor of music in her home country, Canada. She received first prizes and awards at various competitions and festivals in Canada and the Netherlands. Karin has performed various opera roles in operas by Mozart, Haydn and Handel in Rotterdam and Salzburg, Austria. In 2018, Karin began an ambitious project to combine modern dance and classical singing as one performance, which resulted in a successful final performance in June 2019.

Music theatre

In addition to her experience as a performer, Karin has been a private voice instructor to over 60 students at various music institutes, and has taught music to children in elementary school. She has also developed an after-school musical theatre program for children aged 8–18. Along with her classical training, Karin enjoys playing and teaching a variety of different genres of music including pop, indie/folk music, musical theatre and jazz. She receives much joy in passing on the knowledge of music and to share the joy of music with young and old.

Voice Lesson

Do you like singing full out? Do you want to know more about singing technique and develop your voice? During Karin’s lessons you will find a strong foundation based on classical technique. We can develop the voice with focus on breathing technique, placement and projection. With this basis we can take it into many other singing genres! But, the most important? To have fun!

Ga verder naar beschikbare tijden

Stel je vraag aan Karin

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.