Corona maatregelen

Corona maatregelen

English below

Vanwege het Coronavirus hanteren we momenteel aanvullende maatregelen voor onze lessen. We verzoeken je om alleen naar de lessen te komen als je geen gezondheidsklachten hebt zoals hoesten, niezen, een loopneus of verhoging. Onze docenten beslissen in alle gevallen zelf of de lessen doorgaan op de gebruikelijke locatie.

Les via videoverbinding
Kan of wil je zelf geen lessen volgen op de locatie, dan bieden veel docenten de optie om de les op afstand te volgen via een videoverbinding. We hopen dat je hierdoor de lessen zoveel mogelijk kunt blijven volgen!

Flexibiliteit
De corona maatregelen van de overheid hebben op dit moment een grote invloed op o.a de culturele sector. Onze docenten ervaren hier direct de gevolgen van door het wegvallen van optredens en lessen. We doen daarom een beroep op iedereen om waar mogelijk, flexibel om te gaan met deze situatie en gebruik te maken van de alternatieven die je docent aanbiedt.

Updates 
Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid dagelijks bij en zullen het hier vermelden als er nieuwe updates zijn.

English

Because of the Corona virus, we are currently using additional measures for our lessons. We ask that you only attend classes if you do not have any health problems such as coughing, sneezing, runny nose or elevation. In all cases, our teachers will decide for themselves whether the lessons will take place at the usual location.

Videolessons
If you can't or don't want to take lessons yourself at the location, many teachers offer the option of following the lesson remotely via videocalling. We hope this allows you to follow the lessons as much as possible!

Flexibility
The government's corona measures are currently having a major impact on the cultural sector, among others. Our teachers experience the consequences of this directly through the loss of performances and lessons. We therefore appeal to everyone to be flexible in dealing with this situation wherever possible and to make use of the alternatives offered by your teacher.

Updates
We keep daily updates from the government and will mention it here if there are new updates.

Team School of Music