Boeken = simpel

Tanguy

(4)
Doelgericht
Didactisch
Deskundig
Locatie Aelbrechtskade
vanaf€ 25per 30 min.
Videoles mogelijk
Privéles
Privéles aan huis
Locatie Aelbrechtskade
vanaf€ 25per 30 min.

Introductie

Hey iedereen! Mijn naam is Tanguy Haers, ik ben een gitarist uit België die in augustus 2020 naar Rotterdam verhuisd is. Na eerdere studies bij JazzStudio (Antwerpen) en een bachelor in gitaar bij PXL (Hasselt, België) ben ik naar Nederland getrokken voor mijn master opleiding in gitaar bij Codarts (Rotterdam). Binnen pop-, jazz en wereldmuziek speel ik heel veel stijlen, maar wat ik nou echt te gek vind is blues. Het is er zo belangrijk bij om een goede klank te maken, maar ook om door andere stijlen zoals bv. jazz te spelen is blues een heel goede basis.

Wanneer de maatregelen het toelaten geef ik op locatie of aan huis les, maar sinds het begin van de corona pandemie heb ik met mijn lessen de online wereld verkend. Door het overweldigend succes en alle positieve feedback heb ik besloten dit verder uit te bouwen. Dit is een mooie aanvulling voor iedereen die in deze periode liever binnen zit, en het werkt ook nog eens super goed! Door een combinatie van lesvideo’s met gesynchroniseerde tabs, documenten en andere educatieve tools kunnen we het meeste uit onze lestijd halen en kan ik je met een gerust hart op pad sturen met alles wat je nodig hebt om te oefenen en je doelen te bereiken.

Cursus 1: Gitaar

Sinds een stuk of acht jaar geef ik gitaarlessen aan jong en oud. Samen stippelen we op basis van de muziek die je graag luistert en wil spelen een traject uit dat op maat bij al je noden past. Naast alle lesmateriaal dat ik voor al mijn leerlingen maak heb ik een enorme database aan leuke songs, licks, akkoorden, technieken, masterclasses, tips rond sound, zelfs wat theorie als je dat wil, etc. waar we samen naar kunnen kijken om je snel de vetste licks te laten scheuren. Ook als je met vragen zit over gitaren, versterkers of effectpedalen (heb een grote collectie!), of hoe jezelf als gitarist in de markt te zetten kan je bij me aankloppen. Van absolute beginners tot professionele muzikanten zijn bij mij welkom!

Ik speel actief pop-, jazz en wereldmuziek en mijn specialiteit ligt binnen blues.

Cursus 2: Ukelele

Net zoals velen een klein hondje schattiger vinden dan een grote loebas, winnen deze viersnarige mini gitaren de laatste jaren enorm aan populariteit! Omdat ze minder snaren hebben zijn ze wat minder complex dan een gewone gitaar, en het formaat past beter bij de jongsten onder ons. Maar op ukelele staat geen leeftijd, integendeel: het is een superleuke hobby, je zal snel merken dat het moeilijk is sip te zijn terwijl je op zoiets schattigs als een ukelele speelt. Wacht maar tot je volgende kampvuur of barbecue, je vrienden gaan je he-le-maal geweldig vinden. We leren samen de ukelele en haar akkoorden kennen aan de hand van toffe liedjes, en oefenen verschillende strumming patronen om het nog leuker te maken. Kortom, ukelele is HET perfecte instrument voor jong en oud.

Cursus 3: Basgitaar

Toen ik nog in Antwerpen studeerde speelde ik aan Jazzstudio in een Cubaans ensemble en een pop band, maar ook op live jams zie je me regelmatig met een bas in handen. Sinds enkele jaren geef ik hier les in, ik vind het zo leuk om te zien hoe mijn leerlingen in no-time grote verbeteringen maken in zowel sound als timing. We leren samen het instrument kennen, spelen een heleboel vette songs en leiden je op tot een rasechte bassist. Of je nu wil walken, slappen of nog niet weet hoe je instrument te stemmen, ik zorg ervoor dat jij al je doelen behaalt.

Cursus 4: Muziektheorie en solfège (gehoorvorming)

Sinds dit jaar help ik ook leerlingen met muziektheorie en solfège (gehoorvorming). Veelal zijn dit leerlingen die toelatingsproeven willen doen voor een conservatorium, maar er zijn ook tal van geïnteresseerden die willen begrijpen waarom wat ze op hun instrument spelen zo cool klinkt. Daar komt vaak een stukje muziektheorie aan te pas, waar mijn leerlingen dan zelf hun eigen nummers en composities vaak een pak interessanter leren maken dan eerst. Solfege is ook een cruciale skill in het bestaan van een muzikant: als je niet hoort wat je speelt, of wat je wilt spelen, maakt dat het er niet makkelijker op om bijvoorbeeld te improviseren. Samen kijken we naar waar je problemen liggen, en leer ik je tal van trucjes om je oren in weinig tijd heel sterk te ontwikkelen op muzikaal vlak.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Introduction

Hey everybody! My name is Tanguy Haers, I’m a Belgian guitarist who moved to Rotterdam in august 2020. After studying guitar in Antwerp (JazzStudio) and Hasselt (PXL) in Belgium I moved to the Netherlands for my master’s degree in guitar at Codarts (Rotterdam). I play a lot of pop, jazz and world music related genres but my absolute favourite thing to play is blues. It’s is so crucial to have a great tone, but blues is also a great start to navigate other genres such as jazz.

When the measures allow it I teach on location or at your home, but since the start of the corona pandemic I have moved my lessons to the digital environment. Due to the overwhelming success and positive feedback I decided to further invest in my online teaching, it is perfect for those of us who still aren’t too sure about having close contact with others and want to stay in the safety of your home, and it works great! The online format has worked out very well using a combination of video’s with synchronised tabs, music sheets and other educative materials so we can make the most of our lesson time. It allows me to send you on your way with everything you need to practice and achieve all your goals.

Course 1

Since around 8 years I have taught guitar to young and old alike. Together we create a personalised trajectory that fits your needs perfectly based on the music you like to listen to and play. Except for all my lesson materials I custom make for my students I have an enormous database of fun songs, licks, chords, techniques, masterclasses, tips around sound, even a little theory if you want, etc. we can check out together to have you shred the awesomest licks in no time. You’re also more than welcome if you have questions regarding guitars, amplifiers, effect pedals (I have quite the collection!), or how to place yourself in the market as a guitarist. Absolute beginners and professional musicians alike are welcome in my class!

I play a lot of blues, jazz, rock, pop, funk, metal, soul, gospel, hiphop, minimal, electronic, world and experimental music: I can help you out in any and all genre but my speciality is blues.

Cursus 2: Ukelele

Just like lots of people think tiny dogs are cuter than big hounds, these four stringed teenie tiny guitars are massively gaining popularity recently. Because they have less strings than a regular guitar they’re a bit less complex, and the size fits the youngest of us well. But there is no age limit on a ukelele, on the contrary: it is a super fun hobby, you’ll quickly notice how hard it is to be sad while playing something as cute as an ukelele. Just wait until your next bonfire or barbecue, your friends will totally love you. We get to know the ukelele and her chords together by playing a bunch of fun songs, and practice different strumming patterns to make it even more fun. In short, ukelele is THE perfect instrument for young and old alike.

Course 3: Bass

Toen ik nog in Antwerpen studeerde speelde ik aan Jazzstudio in een Cubaans ensemble en een pop band, maar ook op live jams zie je me regelmatig met een bas in handen. Sinds enkele jaren geef ik hier les in, ik vind het zo leuk om te zien hoe mijn leerlingen in no-time grote verbeteringen maken in zowel sound als timing. We leren samen het instrument kennen, spelen een heleboel vette songs en leiden je op tot een rasechte bassist. Of je nu wil walken, slappen of nog niet weet hoe je instrument te stemmen, ik zorg ervoor dat jij al je doelen behaalt.

While studying in Antwerp at JazzStudio I played in a Cuban ensemble and pop band, but you’ll also regularly see me grabbing a bass guitar at live jams. Since a few years I also teach bass guitar, I really enjoy seeing how my students in no time make great progress in sound and timing. Together we get to know the instrument, play a bunch of cool songs and train you to be a true bassist. Wether you want to walk, slap, or don’t know how to tune your bass yet: I’ll make sure you reach each and every one of your goals.

Course 4: Music theory and Hearing

As a final addition to my lessons I also have students for music theory and solfege (eartraining). These are often students who want to participate in an entry exam for a conservatory, but I’ve had plenty of others who are just interested in understanding why their instrument sounds so cool when it does. Usually some theory is involved there that helps my students make their own songs and compositions even more interesting than first. Solfege or eartraining is a crucial skill in a musician’s life: if you cannot hear what you play, or what you want to play, you might have a much harder time to for example improvise. Together we’ll find where your problem areas are, and I’ll learn you a bunch of tricks to develop yourself a lot musically in no time.

Waar kun je les volgen?

Deze docent biedt ook videolessen aan, als je de lessen online wil volgen. Klik hier om een videoles te boeken.

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Tanguy

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.