Boeken = simpel

Nadia

(2)
Inspirerend
Geduldig
Ervaren
Locatie De Gheijnstraat
vanaf€ 20,50per 30 min.
English
Videoles mogelijk
Privéles
Locatie De Gheijnstraat
vanaf€ 20,50per 30 min.

Nieuw workshop aanbod!

Ben je onderdeel van een duo of speel je samen in een kleine band? Wil je beter leren communiceren met je medemuzikanten of heel specifiek aan je repertoire werken?

Ik kan je een zang coaching workshop bieden speciaal voor kleine bands/duo’s, helpen met verbeteren van de zangtechniek van de leadzanger, werken aan interpretatie, diverse stijlen en de ingewikkelde zangtechnische aspecten van de nummers.

De workshop bestaat uit 3 onderdelen en duurt 1,5 uur, bij voorkeur een keer per maand.

  • Warming up, stemoefeningen in alle toonsoorten.
  • Behandelen van de specifieke nummers en werken aan melodie, frasering en dynamiek.
  • Conclusie, toepassen van de aanbevelingen per onderdeel en werken aan lyrics, vorm, expressie, ad libs en mogelijke variaties (diversiteit van stemgebruik, improviseren).

De onderdelen zijn flexibel, afhankelijk van niveau en kunnen worden aangepast aan de behoefte.

Het gebruik van methodes als solfege, ritme technieken en oor training zal onderdeel uitmaken van de procedure om uiteindelijk muzikale vrijheid te bereiken of eenvoudigweg je interpretatie te verrijken.

Het is een fun, dynamische en ‘ ear opening’ kind of workshop! De les is in het Engels.

(English)

New lesson program!

Do you have a duo or a small band? Do you want to learn how to better communicate with the rest of musicians and work on your repertoire specifically?

I’m offering to coach in the form of a workshop small format bands, improve the musicianship of the singer in the band, work on interpretation, styles and technical aspects in the stress peaks of the songs.

Lesson consists of 3 parts and lasts 1,5 hours, recommend to do it once a month.

  •  Warm up, vocalize over changes and different keys.
  •  Exposition of the song[s] to work on and work on the melody, words and phrasing.
  •  Conclusions, apply the recommendations working per sections and work on memorising lyrics and form, how to express a message and work on variations. (ornamental use of voice, runs, improvisation).

The parts of the workshops are all flexible and depending on the level and your specific requirements. The use of tools as solfege, rhythm skills and ear training will be part of the procedure to achieve the musical freedom or simply enrich the interpretation.

It’s a fun, dynamic and ear opening kind of course!

Inspireren en geïnspireerd raken

In de eerste plaats ben ik jazz- en wereldmuziekzangeres, cum laude afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag in 2012. Omdat muziek altijd mijn kompas bij beslissingen is, heb ik veel ervaring opgedaan met optredens en zanglessen in diverse landen. Lesgeven is voor mij een manier om me op een bijzondere manier te verbinden met mijn instrument. Begeleiden, inspireren en geïnspireerd raken door anderen in wat mijn passie is, is een geweldige beloning.Ik heb een solocarrière als jazzzangeres waarmee ik in verschillende samenstellingen samen optreed. Daarnaast neem ik deel aan verschillende projecten die variëren van klassieke projecten zoals ‘Bach in de Bagger’ tot Naftule, een originele muziekreis die jazz, flamenco en klezmer mixt met poëtische en surrealistische teksten in verschillende talen. Ik ben een enthousiast persoon die ernaar uitkijkt om de muzikale doelen te helpen bereiken van iedereen die zin heeft om het avontuur aan te gaan. Graag tot ziens in mijn les!

Bossa nova and Bolero

Passie en drive zijn de beste instrumenten om in de muziek te duiken! In de lessen verkennen we onze eigen stem en helpen deze te benadrukken door onze kwaliteiten te leren kennen. Daarnaast gaan we aan de slag met het gebruik van de juiste technieken om te verbeteren wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Ook gaan we oefeningen leren die ons zullen helpen om de borststem en de kopstem goed op elkaar te laten aansluiten. Het soort repertoire waaraan gewerkt kan worden is aan de student zelf. Om aan ritmische, melodische en technische aspecten te werken, kunnen we gebruik maken van enkele jazzsongs zoals Bossa Nova en Bolero. Dit is tevens mijn specialiteit, samen met improvisatie.

Zangles: wat gaan we doen?

Een zangles bestaat uit ademhalingsoefeningen, opwarmingsoefeningen aangepast aan het niveau van de student en werken aan het repertoire waarop de student zich wil richten. In de eerste plaats werken we aan een basiskennis om de juiste toonsoort van een lied te kunnen bepalen. Je moet je bereik leren om de beste interpretatie van een nummer te kunnen geven. Daarna komen tekst, expressie en frasering als de meest basale start. Als we dit gedaan hebben zullen we de nadruk leggen op de onderdelen die meer uitdagend zijn. Voor de eerste les kan de leerling een nummer van zijn of haar keuze meebrengen, en daarna: let’s sing!

English

Inspire, and get inspired

I am mainly a jazz and world music singer, graduated Cum Laude by the Royal Conservatory of The Hague in 2012. Since music is always the compass to my actions, it brought me a vast experience in performing and teaching in very different countries. Teaching is a way to keep connected to your instrument at a very special level. Getting to guide and inspire, and get inspired by others in what my passion is, is a great reward.I’m having a solo career in which I have solely a jazz repertoire in with which I perform in different formats. Besides from that, I participate in different projects that vary from classic projects like ‘Bach in de Bagger’ to Naftule, an original music journey that mixes jazz, flamenco and klezmer with poetic and surrealistic lyrics in different languages. I am an enthusiastic person who is looking forward to help achieve the musical goals of whomever would like to join the journey! See you soon!

Bossa nova and bolero

Passion and drive are the best tools to dive into music! In the lessons we will explore our own voice and help to bring it out by learning the qualities we posses, and the use of the necessary tools to improve what we need in order to reach our goal. Also, we will learn exercises that will help us connect the chest and the head voice. The kind of repertoire that can be worked on is up to the student. In order to work on some rhythmical, melodic and technical aspects, we might use some jazz songs like bossa nova and bolero. This is also my specialty together with improvisation.

Vocal lesson: what are we going to do?

A lesson consist of breathing exercises, warming up exercises adapted to the level of the student and work on the repertoire that the student wants to focus on. First of all, there will be a basic knowledge on the selection of the key of the song. You have to learn your range in order to deliver the best interpretation of the song. Then lyrics, expression and the phrasing will be the most basic start. After that we’ll stress on the parts that are more challenging. For the first lesson, the student can bring a song of his or her choice and then, let’s sing!

Waar kun je les volgen?

Deze docent biedt ook videolessen aan, als je de lessen online wil volgen. Klik hier om een videoles te boeken.

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Nadia

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.