Boeken = simpel

Iva

(1)
Vriendelijk
Goed met kinderen
Locatie Jacob Obrechtstraat
vanaf€ 25per 30 min.
Privéles
Privéles aan huis
Locatie Jacob Obrechtstraat
vanaf€ 25per 30 min.

Introductie

Groet! Mijn naam is Iva en ik ben altijd in de muziek geweest. Al op jonge leeftijd begon ik met zingen in koren en daarna ging ik op achtjarige leeftijd naar de muziekschool. Ik hield van piano spelen met mijn pianoleraar, en ik hield ook van de solfège en al zijn specialiteiten.
Aan het begin van mijn muziekopleiding aan de academie ben ik begonnen met het geven van pianolessen en theoretische muziekvakken. Met veel ervaring ben ik vandaag nog steeds een actieve leraar en tutor. Ik hoop mijn studenten een geweldige ervaring van muziek te geven, zowel in spelen als in zingen en luisteren naar muziek.

Pianocursus

In de pianocursus geef ik veel tips en trucs over de techniek van het pianospelen uit mijn studententijd, zodat het spelen in de loop van de tijd zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk is. Met de techniek zal ik me aanpassen aan de wensen van de student over het repertoire waarvan hij zou willen genieten. Als je wilt en kan, kun je het eerste uur een liedje of een stuk naar keuze voor me spelen, waarbij ik kijk en hoor wat je huidige niveau van pianospel is.

Muziektheorie

Muziektheorie houdt in: noten lezen en schrijven, zingen, herkennen, harmonie en polyfonie leren. Waar ben je in geïnteresseerd? Wij kunnen ons focussen op één of meerdere vakgebieden naar keuze. Het leren van noten en het herkennen van noten is cruciaal, ongeacht de structuur van de les. Afhankelijk van het gehoorniveau dat je hebt, bepaal ik hoeveel tijd het kost om te oefenen met gehoortraining, waar het beste hulpmiddel is – zingen en luisteren.
De leerling dient zelf een notitieboekje en schrijfgerei mee te nemen.

——

Introduction

Greetings! My name is Iva and I have always been in music. I started singing in choirs from a young age, and after that I went to music school at the age of 8. I loved playing the piano with my piano teacher, and I also loved the solfeggio and all its specialties.
At the beginning of my music education at the academy, I started teaching piano and theoretical music subjects. With a lot of experience, today I’m still an active teacher and tutor.
I hope to give my students a wonderful experience of music, as much in playing as in singing and listening to music.

Piano course

In the piano course, I offer many tips and tricks on the technique of playing the piano from my student days, so that playing over time is as easy and comfortable as possible. With the technique, I will adapt to the student’s wishes about the repertoire they would like to enjoy. If you want and can, for the first hour you can play me a song or a piece of your choice, from which I will see and hear what your current level of piano playing is.

Music theory

Music theory includes: reading and writing notes, singing, recognizing, learning harmony and polyphony. What are you interested in? We can focus on one or more fields of your choice. Learning notes and recognizing notes is crucial regardless of the arrangement of our lesson. Depending on the level of aural skills you have, I will determine how much time we will take each time to practice aural skills, where the best tool is – singing and listening.
The student should bring their own music notebook writing utensils.

Waar kun je les volgen?

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Iva

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.