Boeken = simpel

Gina

Thuisstudio Hillegomstraat
vanaf€ 8,50per 30 min.
Videoles mogelijk
Groepsles 3-4 pers.
Privéles
Privéles aan huis
Thuisstudio Hillegomstraat
vanaf€ 8,50per 30 min.

Introductie

Hoi! Ik ben Gina Bentvelsen en ik geef zangles. Ik was vanaf jongs af aan altijd al veel aan het zingen en in ons huis stond er altijd muziek aan. Ook namen mijn ouders me ook veel mee naar musicals en theater. Zo ontstond mijn interesse voor het vak en ben ik vanaf 12 jaar zelf ook op musical en zanglessen gegaan. Tijdens de middelbare school kwam ik erachter dat ik het zo leuk vond dat ik er wel mijn beroep van wilde maken en dus ging ik in mijn examenjaar auditie doen op de kunstvakopleidingen. Zo ben ik op de opleiding Muziektheater terecht gekomen aan Codarts in Rotterdam. Hier heb ik binnen 4 jaar mijn bachelor diploma behaald. In mijn afstudeerjaar heb ik stage gelopen als musicalactrice bij de musical Op Hoop van Zegen van de Graaf & Cornelissen en het jaar daarna heb ik gewerkt bij de musicaltour van Kinky Boots, ook van de Graaf & Cornelissen.

Ik heb dus een musical achtergrond maar het fijne aan mijn opleiding is is dat je de eerste 2 jaar heel breed wordt opgeleid. Zo kregen wij elk blok in het semester les in een andere muziekstijl waaronder: jazz standards, klassieke muziek, lichte muziek/pop, rockmuziek, blues/country, soul, musical/opera en zelfs Bulgaarse folkmuziek. Na deze twee jaar ben ik meer gaan specialiseren in lichte muziek, pop en rock. Hierdoor heb ik dus de tools meegekregen om les te geven in veel verschillende muziek genres en juist de afwisseling vind ik heel erg leuk!

Cursus 1 – Individuele zangles op maat

Zangles op maat voor beginners tot gevorderden, jong of oud, iedereen is welkom! In deze cursus gaan wij op zoek naar hoe jij je stem het beste leert te gebruiken. In welk genre jij leuk en interessant vind. We zullen tijdens een proefles kort bespreken wat jou zangachtergrond is (wat vind je leuke muziek, heb je al eens eerder zangles gehad, etc.) Met opwarmings oefeningen leer ik je je stemtechnieken aan en die passen we aan het einde van de les toe in het nummer wat jij graag zingt. We kunnen het onder andere hebben over ademsteun en stroom, belten, de klank van je stem en hoe je die in moet zetten, etc. Maar daarnaast gaan deze lessen vooral over plezier maken en het ontdekken van jou stemgeluid!

Voor de proefles hoef je dus alleen maar een liedje voor te bereiden die je graag zingt of waar je nog moeite mee hebt. Als je de les online volgt zou het ook handig zijn als je een telefoon of een boxje hebt waar je een band op kan zetten.

Mocht je het leuk vinden om door te gaan met de cursus dan kunnen we elke week of om de week een les plannen van een half uur, 3 kwartier, uur of langer indien gewenst!

Cursus 2 –  Musical zangles & interpretatie

In deze cursus krijg je les specifiek in het genre musical. (Al zijn dit natuurlijk ook ontzettend veel verschillende muziekstijlen want je kan bijvoorbeeld de musical the Phantom of the Opera niet vergelijken met Wicked of Hamilton) In deze lessen leer jij dus je stem in te zetten als musical artiest. En hiernaast gaan we het ook hebben over de interpretatie van het lied, iets wat bij musicaltheater heel belangrijk is. Wat zing je en hoe ga je dat overbrengen op het publiek.

Deze cursus is aan te raden voor o.a. mensen die een passie hebben voor musical of als je wellicht auditie wilt doen voor een vakopleiding.

Neem voor je proefles een nummer mee die je graag zingt!

——

Introduction

Hi! My name is Gina Bentvelsen and I am a singing teacher. I remember growing up, there was always music playing in the house and I loved to sing from an early age.  My parents used to take me a lot to musicals and theatre as well. That is how my interest in the profession arose.  I then began taking musical theatre and singing lessons from the age of 12. During high school I found out that I liked it so much that I wanted to make it my profession. I auditioned for the art courses during my final year of high school. That is how I ended up on the Musical Theater study program at Codarts in Rotterdam. Here I obtained my bachelor’s degree within 4 years. In my graduation year I took an internship as a musical actress in the musical Op Hoop van Zegen by de Graaf & Cornelissen Ent. and the following year I worked in the musical tour of Kinky Boots, also of de Graaf & Cornelissen Ent.

So I do have a musical theatre background, but the interesting thing about my education is that the first 2 years of the program you are trained very broadly. For example, every block in the semester iwas taught in a different music style, including: jazz standards, classical music, light music / pop, rock music, blues / country, soul, musical / opera and even Bulgarian folk music. After these two years I started to specialize more in light music, pop and rock. This gave me the tools to teach many different music genres and I really enjoy the variety!

Course 1 – Individual singing lessons

Singing lessons for beginners to advanced, young or old, everyone is welcome! In this course we are going to look for the best way for you to know and use your voice. In whatever genre you like and find interesting. During a trial lesson we will briefly discuss your singing background (what music do you like, have you had singing lessons before, etc.) With warm-up exercises I teach you voice techniques and we apply them at the end of the lesson with a song you like to sing. We can talk about breath support and flow, belting, the sound of your voice and how to use it, etc. But in addition, these lessons are mainly about having fun and discovering your voice!

So for the trial lesson I ask you to  prepare a song that you like to sing or that you have difficulty with. If you take the class online, it would also be useful if you have a telephone or a speaker.

If you would like to continue with the course, we can schedule a lesson every week or every other week for half an hour, 45 minutes, hour or longer if desired!

Course 2 – Musical theatre singing & interpretation

In this course you will be taught specifically in the musical theatre genre. (Although these are of course also a lot of different music styles because, for example, you cannot compare the musical the Phantom of the Opera with Wicked or Hamilton) In these lessons you learn to use your voice as a musical artist. And we will also talk about the interpretation of the song, something that is very important in musical theater. What do you sing and how are you going to convey that to the audience.

This course is recommended for people who have a passion for musical theatre or for people that are thinking to audition for a similar university as I did. Bring a song for your trial lesson that you enjoy singing!

Waar kun je les volgen?

Deze docent biedt ook videolessen aan, als je de lessen online wil volgen. Klik hier om een videoles te boeken.

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Gina

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.