Boeken = simpel

Bob

(2)
Deskundig
Vriendelijk
Didactisch
Thuisstudio Spuistraat
vanaf€ 25per 30 min.
Videoles mogelijk
Privéles
Thuisstudio Spuistraat
vanaf€ 25per 30 min.

(Lessons are in Dutch or English – Lessen zijn in het Nederlands of Engels)
For the English translation, please scroll down.

Introductie

Mijn naam is Bob Varo en ik ben een gepassioneerd gitarist en muziekproducer. Mijn liefde voor muziek is ontstaan toen ik acht jaar was en ik mijn eerste gitaarlessen begon te volgen. Sindsdien is muziek een groot en onmisbaar deel van mijn leven geworden. Door de jaren heen ben ik van hobbyist geëvolueerd tot een professionele gitarist, muziekproducer, songwriter, recording-, mixing- en mastering engineer. Ik ben al meermaals naar Amerika gereisd met als doel connecties te leggen en mijn klantennetwerk uit te breiden. Daarnaast heb ik reeds in verschillende internationale opnamestudio’s gewerkt met als gevolg dat ik hierdoor al heel wat extra ervaring heb kunnen opdoen. Ik speel en produceer heel wat verschillende soorten muziekgenres, nl. rock, country, singer-songwriter, pop en metal. Enkele hoogtepunten uit mijn carrière is mijn samenwerking met Sigala, Madeline Rosene, Hellyeah, Jason Hook, Tori Thomas en Disturbed.

In 2017 studeerde ik af aan het Abbey Road Institute in Amsterdam. Kort daarna heb ik mijn eigen bedrijf opgestart als muziekproducer waar ik dagelijks samenwerk met artiesten van over de hele wereld. Daarnaast heb ik ook reeds in verschillende bands gespeeld. Momenteel woon ik in Amsterdam, maar voordien heb ik gitaar- en muziekproductielessen gegeven in een muziekschool in België. Daarnaast gaf ik ook online muziekproductielessen die ik nu nog steeds geef aan mensen van over de hele wereld.

Muziek loopt bij mij door de aderen! Het is een hobby en beroep waar je veel voldoening uit haalt en die veel mogelijkheden en plezier biedt. Dat is dan ook hetgeen waarvan ik hoop dit aan jou te kunnen meegeven.

Hoe ga ik te werk? Ik bekijk samen met jou individueel welke verschillende wensen en doelen jij hebt en wat jouw verwachtingen zijn. Op deze manier geef ik iedereen een persoonlijke begeleiding met als doel aan jouw specifieke verwachtingen te kunnen voldoen. Aarzel niet om mij een berichtje te sturen en dan bekijken we samen of ik de ideale leraar voor jou ben.

Muziekproductie

Zoals je reeds kon lezen in mijn introductie ben ik heel divers en weet ik van aanpakken op allerlei gebieden. Ik geef zowel les aan beginners, jong en oud, als aan mensen die al meer geavanceerd zijn in hun vaardigheden op vlak van muziekproductie. Ik vind het dan ook belangrijk om te weten wat jouw doelen zijn en wat je wilt bereiken. Indien je geen specifieke doelen hebt, is dat uiteraard geen enkel probleem. De werkmethode die ik hanteer is om samen op zoek te gaan naar het leerproces dat bij jou past, zodat je op eigen tempo jouw passie voor muziekproductie kan ontwikkelen. Ik heb voldoende oefeningen, documenten, tips & tricks ter beschikking die jou naast de lessen een heel eind verder kunnen helpen.

Genres waarin ik gespecialiseerd ben: rock, singer-songwriter, hip-hop, country, pop en metal.
Ook ervaring in audio/muziek voor podcasts, film, meditatie, interviews, studio-akoestiek, voice-overs, …

Wat je kan leren:

Recording – Producing – Editing – Mixing – Mastering – Songwriting – Instrument Programming – DAW (Studio One, Pro Tools, Logic Pro X) – Vocal Tuning, Comping and Noise Reduction – Music Distribution/Marketing – Equalizers, Dynamic Processing and Effects – Social Media for Music

Benodigdheden: 

  • Thuisstudio Spuistraat: PC/Mac, DAW & Koptelefoon (indien makkelijk mee te nemen: Interface)
  • Online Lessen: PC/Mac, DAW, Koptelefoon & Zoom Applicatie

Indien je een of meerdere benodigdheden niet ter beschikking hebt, is dat geen enkel probleem. Ik help je graag bij het vinden van de juiste tools voor jouw budget.

Indien je vragen hebt, mag je mij altijd contacteren en dan help ik je graag verder.  

Gitaarles

Ik speel zowel akoestische, klassieke als elektrische gitaar. Zowel jong en oud, als ervaren en onervaren gitaristen kunnen bij mij terecht. Ik heb al meerdere jaren ervaring in het lesgeven en begeleiden van leerlingen zowel op muziekscholen als bij onlinelessen. Het is uiteraard belangrijk om een eigen gitaar ter beschikking te hebben. Indien je die nog niet hebt, help ik je graag verder bij het uitkiezen van de gepaste gitaar.

Om jou zo specifiek en doelgericht mogelijk te helpen, is het voor mij belangrijk om te weten welke muziek je graag hoort. Op deze manier kan ik jou stapsgewijs begeleiden in het leren spelen van jouw favoriete nummers. Indien je geen voorkeur hebt, is er een uitgebreid en gevarieerd aanbod ter beschikking waaruit je kan kiezen. Indien je al wat meer gevorderd bent in de gitaartechnieken, kan ik je ook begeleiden in het schrijven van een eigen nummer waarin passende gitaarsolo’s en riffs aan bod zullen komen.

Naast het aanleren van bepaalde songs en het maken van je eigen muziek, vind ik de houding tijdens het gitaarspelen ook enorm belangrijk. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een van de belangrijkste en meeste fundamentele punten om het gitaarspelen aangenamer te maken. Op deze manier krijg je geen last aan jouw schouders en pols en zal het geluid van jouw gitaar veel mooier klinken.

Wat je kan leren:

Gitaarakkoorden – Covers (pop, rock, blues & metal) – Songwriting – Soleren – Gitaartechnieken (plectrum, tokkelen & strumming) – Tabs en/of partituren – Ritme technieken – Gitaarhouding verbeteren en optimaliseren

Benodigdheden: 

  • Thuisstudio Spuistraat: Gitaar (Indien ter beschikking, iPad/tablet) – Gitaarversterker voor elektrische gitaar is hier aanwezig.
  • Online Lessen: Gitaar, Zoom Applicatie

Indien je nog niet beschikt over een gitaar, help ik je die graag uitkiezen.

Indien je vragen hebt, mag je mij altijd contacteren en dan help ik je graag verder.  

Introduction

My name is Bob Varo and I am a guitarist and music producer at heart. My love for music started when I was eight years old and I started taking my first guitar lessons. Since then, music has become a big and indispensable part of my life. Over the years I have evolved from a hobbyist to a professional guitarist, music producer, songwriter, recording, mixing and mastering engineer. I have traveled to the US several times to make new contacts in the music industry and to expand my client network. In addition, I have already worked in various international recording studios, which has allowed me to gain a great diversity of experiences. I play and produce many different types of music, from rock to pop, country, singer-songwriter, hip-hop and metal. Some of my career highlights include working with Sigala, Madeline Rosene, Hellyeah, Jason Hook and Disturbed.

In 2017 I graduated from the Abbey Road Institute in Amsterdam. Shortly after, I started my own company (VARO Productions) as a music producer/guitarist where I work daily with artists from all over the world. I have also played in several bands. I currently live in Amsterdam, but before that I taught guitar and music production at a music school in Belgium. In addition, I also gave online music production classes that I still give weekly to people from all over the world.

Music runs through my veins! It’s a hobby and profession that gives you a lot of satisfaction and that offers many opportunities and fun. That is what I hope to be able to pass on to you.

How do I proceed? Together with you, I look at the different wishes and goals you have and what your expectations are. I give everyone personal guidance with the aim of meeting your specific expectations. Don’t hesitate to send me a message and we’ll see if I’m the ideal teacher for you.

Music Production

As you could already read in my introduction, I am very diverse and I know how to tackle all kinds of things. I teach beginners, young and old, as well as those who are already more advanced in their music production skills. I think it is important to know what your goals are and what you want to achieve. If you do not have specific goals, that is of course no problem. The working method I use is to look together for the working process that suits you, so that you can develop your passion for music production at your own pace. I have enough exercises, documents, tips & tricks at my disposal that can help you a long way in addition to the lessons.

Genres I specialize in: rock, singer-songwriter, hip-hop, country, pop and metal.
Also experienced in audio/music for podcasts, film, meditation, interviews, studio acoustics, voice-overs, …

What you can learn:

Recording – Production – Editing – Mixing – Mastering – Songwriting – Instrument Programming – DAW (Studio One, Pro Tools, Logic Pro X) – Vocal Tuning, Comping and Noise Reduction – Music Distribution/Marketing – Equalizers, Dynamic Processing and Effects – Social Media for Music

Requirements:

  • Home studio Spuistraat: PC/Mac, DAW & Headphones (if easy to carry: Interface)
  • Online Lessons: PC/Mac, DAW, Headphones & Zoom Application

If you do not have one or more requirements available, that is no problem. I am happy to help you find the right tools for your budget.

If you have any questions, you can always contact me and I will be happy to help you.

Guitar

I play the acoustic, classical and electric guitar. Young and old, as well as experienced and inexperienced musicians are more than welcome. I have many years of experience teaching and guiding students in both music schools and online lessons. It is of course important to have your own guitar available. If you don’t have one yet, I’ll be happy to help you choose the right guitar.

To help you as specifically and purposefully as possible, it is important for me to know which music you like to play. I can guide you step by step in learning to play your favorite songs. If you do not have a preference, there is an extensive and varied range of songs available from which you can choose. If you are more advanced in guitar techniques, I can also guide you in writing your own songs with your own riffs and guitar solos.

Besides learning certain songs and making your own music, I also think the body position while playing the guitar is extremely important. This is often overlooked, but it is one of the most important and fundamental points in making guitar playing more enjoyable. This way you won’t get any burden on your shoulders and wrist and the sound of your guitar will sound much nicer.

What you can learn:

Guitar chords – Covers (pop, rock, blues & metal) – Songwriting – Solos – Guitar Techniques (picking & strumming, with or without guitar pick) – Tabs and/or Scores – Rhythm Techniques – Guitar & Body Position Improvement and Optimization

Requirements:

  • Home studio Spuistraat: Guitar (if available, iPad/tablet) – Guitar amplifier for electric guitar is available here.
  • Online Lessons: Guitar, Zoom Application

If you don’t have a guitar yet, I’ll be happy to help you choose one.

If you have any questions, you can always contact me and I will be happy to help you.

Waar kun je les volgen?

Deze docent biedt ook videolessen aan, als je de lessen online wil volgen. Klik hier om een videoles te boeken.

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Bob

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.